O PROJEKCIE

Choć Polki są ambitne, wykształcone i jest w ich gronie wiele świetnych ekspertek, ich opinie i komentarze rzadko trafiają na łamy mediów*. Mają też niewielki udział podczas kluczowych wydarzeń gospodarczych np. konferencji, kongresów czy misji gospodarczych. Mimo upływu lat, sytuacja nie ulega poprawie. Stąd pomysł na kampanię społeczną „Znane ekspertki”, która ma na celu promocję ekspertek w mediach i życiu gospodarczym.

 

 

 

Joanna Pruszyńska-Witkowska, inicjatorka projektu Znane Ekspertki

Celem kampanii jest zwiększenie reprezentacji kobiet w programach informacyjnych i publicystycznych, zwłaszcza o tematyce ekonomicznej oraz na strategicznych konferencjach gospodarczych, relacjonowanych przez polskie i zagraniczne media. Beneficjentkami tych działań są nie tylko ekspertki m.in. z różnych instytucji naukowych, firm doradczych, administracji publicznej, a także kobiety zasiadające w zarządach i radach nadzorczych spółek, zwłaszcza w kluczowych dla Polski obszarach, takich jak energia, finanse, czy nowe technologie.

 

Zwiększenie widoczności kobiet w publicznej debacie podniesie jej jakość merytoryczną, kulturę, a ponadto będzie zachętą dla młodych osób w dążeniu do rozwoju i awansu zawodowego.

 

Jednym z głównych elementów kampanii jest interaktywna baza ekspertek, dzięki której wydawcy programów publicystycznych, dziennikarze i organizatorzy konferencji otrzymają dostęp online do rozbudowywanej sukcesywnie listy przygotowanych do wypowiedzi publicznych kobiet z różnych dziedzin nauki, administracji i gospodarki.

 

*analiza na podstawie badania „Wizerunek kobiety w przekazie telewizyjnych serwisów informacyjnych”, Press service, 2013