Łucja Ptaszyńska

Łucja Ptaszyńska
pomorskie

BIZNES, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES marketing
  • FUNDUSZE UNIJNE fundusze unijne, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej
  • GOSPODARKA energia odnawialna, polityka regionalna, rozwój regionów, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej, fundusze unijne
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO ekologia, ochrona środowiska
  • UE/ZAGRANICA ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej, fundusze unijne

Opis

Łucja Ptaszyńska Inżynier/ ekolog/ trener/ konsultant.


Ukończyła inżynierię środowiska. Kontynuowała naukę na studiach podyplomowych na kierunku: Odpady niebezpieczne na Wydziale Chemicznym oraz Zarządzanie i Marketing na wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Brała udział w tematycznych kursach i seminariach w kraju i za granicą. Przez 10 lat prowadziła Ujęcie Wody i Oczyszczalnię Ścieków w Kościerzynie. W kolejnych latach koordynowała technologię budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków w wielu gminach Województwa Pomorskiego. Prowadziła eksploatację składowiska odpadów dla Gdańska w Szadółkach i przez 2 lata pracowała jako Pomorski Konserwator Przyrody. Od siedmiu lat we własnej firmie opracowuje raporty oddziaływania na środowisko oraz plany zaopatrzenia w energię dla gmin i biznesu. Skutecznie przygotowuje dokumentację na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych, pozyskała dotacje na projekty o łącznej wartości prawie 30 mln zł.

Łucja Ptaszyńska jest ekspertem w zakresie wodno-ściekowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Dolnośląskiego. Dzieli się wiedzą jako szkoleniowiec w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska, a także zdobywania funduszy unijnych i koordynacji projektów. Jest prezeską-założycielem ekologicznej organizacji pozarządowej i od ponad 10-ciu lat realizuje projekty krajowe i zagraniczne.

Autorka wielu opracowań i artykułów dotyczących problemów ochrony środowiska, energooszczędności, marketingu ekologicznego w przedsiębiorstwach i zarządzania przedsięwzięciami.

www.ptaszyna.eu    http://www.sudomie.eu/prasa/