Zuzanna Górska

Zuzanna Górska
mazowieckie

BIZNES, OCHRONA ZDROWIA, PRACA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES psychologia biznesu
  • OCHRONA ZDROWIA psychologia i psychiatria, psychologia biznesu
  • PRACA HR/zarządzanie personelem

Opis

dr Zuzanna Górska
Psycholog, grafolog, coach.


Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego           w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Ekspertyzy Dokumentów na Uniwersytecie Wrocławskim.   W 2012 roku na Uniwersytecie Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie obroniła rozprawę doktorską „Analiza pisma ręcznego jako metoda diagnozowania osobowości. Podejście psychometryczne”.
Analizą pisma ręcznego zajmuje się od 2001 roku. Od 2005 roku współpracuje                     z Instytutem Psychologii UKSW w Warszawie. Od 2009 roku jest właścicielką firmy             Graf i Ty.

W ramach pracy doktorskiej przeprowadziła największe na świecie badania z zakresu analizy pisma ręcznego. Objęły one analizy rękopisów ponad 1000 osób. Na ich podstawie opracowała GCP Method – trafne narzędzie pozwalające na stworzenie wielowymiarowego profilu osobowości i stylu funkcjonowania.
Jako grafolog i coach pracuje zarówno z osobami prywatnymi, jak i organizacjami. Realizuje różnorodne projekty – poczynając od wspomagania procesów rozwojowych        i rekrutacyjnych, przez prowadzenie warsztatów i interakcyjnych wykładów,                     po konsultacje projektów marketingowych. Bierze udział w międzynarodowych                   i krajowych konferencjach naukowych, piknikach naukowych, a także konferencjach strategicznych.

www.zuzannagorska.com                 www.analiza-pisma.pl