Weronika Chańska

Weronika Chańska

NAUKA, POLITYKA SPOŁECZNA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • NAUKA bioetyka, jednostki naukowe
  • POLITYKA SPOŁECZNA prawa pacjenta

Opis

Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia z zakresu filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest laureatką licznych krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych. Wiedzę i doświadczenie z zakresu bioetyki pogłębiała na studiach podyplomowych, kursach i stażach w kraju i zagranicą. Opublikowała wiele prac z zakresu bioetyki, w tym książkę „Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej” (Wrocław 2009). Jest współredaktorką tomów „Bioetyka w zawodzie lekarza” (Warszaw 2010; razem z J. Hartmanem) oraz "Bioetyka" (Warszawa 2013; razem z J.Różyńską). Od 2011 roku jest członkinią Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Zagadnienia, w których się specjalizuje dotyczą problemów etycznych związanych z końcem życia (m.in. decyzji medycznych mogących skutkować śmiercią pacjenta, tj. eutanazji, samobójstwa z pomocą lekarza, a także decyzji dotyczących niepodejmowania lub zaprzestania stosowania podtrzymującego życie leczenia, standardami postępowania w przypadku pacjentów niezdolnych do samodzielnego podjęcia decyzji w sprawie własnego leczenia, opieką paliatywną). Ostatnio zajmowała się także profesjonalizmem w zawodzie lekarza od strony konfliktu interesów oraz tzw. klauzulą sumienia.