Teresa Kapela

Teresa Kapela
mazowieckie

NGO, POLITYKA SPOŁECZNA, SPOŁECZEŃSTWO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • NGO instytuty, think-tanki, firmy doradcze
  • POLITYKA SPOŁECZNA dialog i partnerstwo społeczne, polityka rodzinna, pomoc i integracja społeczna, demografia
  • SPOŁECZEŃSTWO demografia
  • UE/ZAGRANICA współpraca międzynarodowa

Opis

Działaczka ruchów promujących i wspierających rodziny wielodzietne. Absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Inicjatorka Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, w którym pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej, obecnie Pełnomocnika Zarządu do Kontaktów Międzynarodowych.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”  istnieje od 2007, posiada obecnie ponad 60 oddziałów lokalnych w 14 województwach i zrzesza w całej Polsce 2000 rodzin – około 10 000 osób. Koła integrują rodziny, prowadzą szkolenia dla rodziców, pikniki, wykłady, organizują samopomoc, walczą ze stereotypem rodziny wielodzietnej jako patologii. ZDR3+ przecierał w Polsce szlaki i aktywnie współuczestniczył w kształtowaniu polskiej polityki prorodzinnej, na szczeblu samorządowym i ministerialnym. W 2007 roku jako pierwszy wynegocjował wprowadzenie Karty Dużych Rodzin  w Grodzisku Maz., która z czasem pojawiła się w 200 gminach, a obecnie na szczeblu ogólnopolskim.

Współorganizatorka międzynarodowych konferencji z zakresu polityki rodzinnej („Duże rodziny bogactwem i nadzieją Polski”– Sejm RP 2006, „Ekonomiczne uwarunkowania polityki rodzinnej” – Dom Poselski 2007, „Polska dla rodziny – Rodzina dla Polski” – Sejm RP 2010).

Zaangażowana w międzynarodową wymianę doświadczeń z zagranicznymi federacjami organizacji rodzinnych (European Large Families Confederation – ELFAC - Europejska Federacja Rodzin Wielodzietnych; The Federation of Catholic Family Associations in Europa – FAFCE -Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich; FEFAF - Europejska Federacja Kobiet Aktywnych w Domu. Uczestniczyła w pracach Family Platform -'' Dobrobyt rodzin teraz i w przyszłości''.
W 2015 organizatorka konferencji Rodzina i Społeczeństwo - razem na rzecz małżeństwa i rodziny W-wa 17 kwiecień 2015. W lipcu 2009 odznaczona nagrodą Rady Miasta Warszawy za działalność prorodzinną. Prywatnie matka pięciorga dorosłych dzieci.

Przykłady publikacji i wystąpień poniżej w załącznikach oraz pod linkiem