Teresa Kamińska

Teresa Kamińska
pomorskie

BIZNES, EDUKACJA, GOSPODARKA, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA, OCHRONA ZDROWIA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES wsparcie biznesu, specjalne strefy ekonomiczne, klastry, zarządzanie
  • EDUKACJA edukacja
  • GOSPODARKA polityka regionalna, rozwój regionów, start-upy, innowacje, współpraca nauki i biznesu, przemysł farmaceutyczny
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE start-upy, innowacje
  • NAUKA współpraca nauki i biznesu, innowacje
  • OCHRONA ZDROWIA przemysł farmaceutyczny

Opis

Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
(od kwietnia 2007 r). Szefowa powołanego przez wojewodę pomorskiego zespołu ds. budowy elektrowni atomowej na Pomorzu. Autorka pomysłu objęcia granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszarów po zlikwidowanej Stoczni Gdynia i stworzenia Bałtyckiego Portu Nowych Technologii.

Od 2004 r. stoi na czele grupy doradców eurodeputowanego Jerzego Buzka. Zajmuje się regulacjami w zakresie energetyki, MSP, organizacji i finansowania badań naukowych oraz Europejskiej Przestrzeni Badań i Innowacji. Współpracuje z administracją rządową i samorządową w zakresie tworzenia platform technologicznych i klastrów.

W latach 2000-2001 pełniła funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stojąc
na czele jego doradców. W latach 1999-2000, Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,
w latach 1997-1999, Minister-koordynator reform społecznych i członek Rady Ministrów.
Wieloletni pracownik instytucji publicznych najwyższego szczebla, współautorka wielu ustaw.
Od 1999r. działa na rzecz Fundacji Pro Publico Bono. Członek Rady Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP.