Sylwia Petryna

Sylwia Petryna
dolnośląskie, śląskie

BIZNES, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NGO, POLITYKA SPOŁECZNA, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES transformacja organizacji/zarządzanie zmianą, zarządzanie, instytuty, think-tanki, firmy doradcze, psychologia biznesu
  • FUNDUSZE UNIJNE rozwój kapitału ludzkiego, fundusze unijne, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej
  • GOSPODARKA start-upy, innowacje, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej, fundusze unijne
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE start-upy, innowacje
  • NGO instytuty, think-tanki, firmy doradcze
  • POLITYKA SPOŁECZNA rozwój kapitału ludzkiego
  • UE/ZAGRANICA ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej, fundusze unijne

Opis

Od ponad 14 lat zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych (m.in. WKP, ZPOR, RPO, PO IG, POIŚ, PROW, POKL, FIO, Fundusze Norweskie, Granty). W latach 2000 – 2013 pozyskała dla firm, organizacji i instytucji środki z Unii Europejskiej oraz zarządzała projektami, na łączną kwotę ponad 30 mln PLN.

Właścicielka firmy konsultingowej Petra Consulting (od 11 lat), managerka (również jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu spółki z branży IT oraz Manager Kreatywny spółki z branży kamieniarskiej), doświadczony trener biznesowy i praktyk zarządzania projektami (m.in. Certyfikat Prince2 Practitioner). Z powodzeniem łączy umiejętności miękkie (jest akredytowanym coachem ICF) oraz twarde (związane z inwestycjami). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Aktualnie w trakcie realizacji studiów podyplomowych Akademia Kaizen na Politechnice Warszawskiej.
Ekspertka w ramach RPO w dziedzinie „Społeczeństwo informacyjne”, działanie 2.2. „rozwój usług elektronicznych”, w dziedzinie „Infrastruktura turystyczna i kulturowa”, działanie 6.1. „turystyka uzdrowiskowa”, działanie 6.2. „turystyka aktywna”, działanie 6.5. „działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury oraz elektroniczne systemy służące bezpieczeństwu turystów”.            Od 2015 r. Ekspertka w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Realizuje się społecznie promując działania i prowadząc projekty na rzecz kobiet (m.in. www.pracujacemamy.pl, Biznesłomenki z Dolnego Śląska, Lokalna Inicjatywa Kobieca Kobiety Zmieniają Świat, Biznes na Obcasach, BIURO INNOWACJI SPOŁECZNYCH czyli jak skutecznie wspierać długotrwale bezrobotne kobiety 50+) oraz osób niepełnosprawnych (m.in. Biznesklasa bez barier, Sprawny biznes z Dolnego Śląska, Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych).
Firma prowadzona przez ekspertkę zajęła II miejsce w plebiscycie „Firma Przyjazna Kobietom”. Aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi (od 2006 pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Rozwoju).