Marzenna Magda-Adamowicz

Marzenna Magda-Adamowicz
dolnośląskie, lubuskie

EDUKACJA, NAUKA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA edukacja, szkolnictwo wyższe
  • NAUKA szkolnictwo wyższe

Opis

Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownik Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej UZ. Od 2009 r. rzeczoznawca podręczników szkolnych dla edukacji wczesnoszkolnej MEN oraz członek Zespołu Dydaktycznego i Zespołu Edukacji Elementarnej przy KNP PAN.
Specjalizacja: dydaktyka ogólna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika twórczości, pedeutologia.

Na stanowisku profesora UZ od października 2011 r, wcześniej (1998 – 2012 r adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania i Pedeutologii UZ. W latach 2003 – 2006 praca na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy (prodziekan wydziału i kierownik studiów podyplomowych pedagogiki terapeutycznej, zdolności i twórczości). Poznałam także codzienne wyzwania pracy nauczyciela początkowego (1989 – 1997 SP w Głogowie).

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: twórczości pedagogicznej nauczycieli, twórczości i moralności dzieci, kształcenie nauczycieli i edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Współorganizowałam ponad 14 konferencji, w tym międzynarodową .: Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka, (UZ 2012 r.). Utworzyłam i zorganizowałam w UZ Studia Podyplomowe: 1) Wczesnego Nauczania Języków Obcych oraz 2) Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej oraz 3) Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Zdolności. Zaprojektowałam i realizuje od 2015 r. w UZ nową specjalność Edukacja Elementarna z modułami terapii pedagogicznej, wczesne nauczanie języków obcych, wczesną edukację artystyczną, edukację medialną i wspierania dzieci w rozwoju zdolności. Kierowałam pracami badawczo-naukowymi m.in. projekty 1) Pre-school education in Poland and the Czech Republic. A comparative study 2) Wymiary przemian współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

W latach 1998 - 2001 byłam z-ca przew. Polskiego Towarzystwa Pedagogów oddział w WSP w Zielonej Górze. W latach 1987 – 1998 czynnie pracowałam w ZHP pełniąc kolejno funkcje od drużynowego gromady zuchów aż do z-cy przewodniczącego Krajowej Rady Zuchmistrzów.
Jestem laureatką trzech nagród J.M. Rektora UZ oraz Nagrody Rektora WSM w Legnicy za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe. Otrzymałam liczne nagrody za pracę harcerską, dydaktyczną i organizacyjną od Naczelnika GK ZHP, KCh ZHP i KOiW w Legnicy, dyrektora szkoły.