Marzena Chmielewska

Marzena Chmielewska
mazowieckie

FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, ORGANIZACJE, POLITYKA SPOŁECZNA, PRACA, SPOŁECZEŃSTWO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • FUNDUSZE UNIJNE rozwój kapitału ludzkiego, fundusze unijne, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej
  • GOSPODARKA innowacje, współpraca nauki i biznesu, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej, fundusze unijne
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE innowacje
  • ORGANIZACJE organizacje pracodawców
  • POLITYKA SPOŁECZNA rozwój kapitału ludzkiego
  • PRACA organizacje pracodawców
  • SPOŁECZEŃSTWO organizacje pracodawców
  • UE/ZAGRANICA ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej, fundusze unijne

Opis

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.
Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Ekonomiczno - Społeczne).

W 2002 r. rozpoczęła współpracę z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Od 2004 r. odpowiada za ekspertyzę Konfederacji w obszarze funduszy strukturalnych i polityki spójności, od 2007 r. jako dyrektorka departamentu funduszy strukturalnych.
Brała udział w pracach Komitetów Monitorujących funkcjonujących w latach 2004-2006. Od 2006 jest członkinią Komitetu Koordynacyjnego NSRO, Komitetów Monitorujących: PO Innowacyjna Gospodarka oraz PO Kapitał Ludzki. Przewodniczy procom grupy roboczej ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM PO KL, omawia kierunki interwencji EFS na rzecz pracodawców i przedsiębiorców. Zarządza działaniami informacyjnymi Lewiatana w obszarze polityki spójności i systemu wsparcia przedsiębiorstw w jej ramach, monitoringiem oraz oceną programów operacyjnych, w szczególności kryteriów wyboru projektów, przygotowuje analizy i opinie dotyczące systemu wdrażania funduszy europejskich. Jest pomysłodawczynią i redaktorką informatora PKPP Lewiatan nt. oferty funduszy europejskich dla przedsiębiorców: „Mapa przedsiębiorcy 2007-2013”.
W 2011 r. koordynowała kluczowe działania PKPP Lewiatan podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE. Od 2014 r. reprezentuje polskich pracodawców Komitecie Europejskiego Funduszu Społecznego, który funkcjonuje przy Komisji Europejskiej.