Marzanna Witek-Hajduk

Marzanna Witek-Hajduk
mazowieckie

BIZNES, EDUKACJA, GOSPODARKA, NAUKA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES konkurencyjność, marketing, reklama, kreacja, zarządzanie
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA eksport, eksport - rynek wchodni
  • NAUKA szkolnictwo wyższe

Opis

Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk - profesor nadzwyczajnySGH w Warszawie, pracownik Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Kolegium Gospodarki Światowej.Prodziekan Kolegium Gospodarki Światowej, SGH w Warszawie.Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie (obecnie SGH). Pomysłodawca i kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych oraz DoctoralProgramme in Management and Economics w KGŚ, SGH.Reprezentuje SGH w Warszawie w EDAMBA- międzynarodowym stowarzyszeniu programów studiów doktoranckich z zakresu nauk ekonomicznych. Prowadzi wykłady z zarządzania w biznesie międzynarodowym, międzynarodowych transakcji gospodarczych, zarządzania marką i marketingu międzynarodowego tak na studiach licencjackich, magisterskich, jak również na licznych studiach podyplomowych i programach MBA. Uczestniczyła w licznych projektach badawczych z zakresu zarządzania marką, aliansów marketingowych, strategii internacjonalizacji oraz modeli biznesu polskich przedsiębiorstw. Autorka lub współautorka i redaktorka licznych artykułów i monografii, w tym takich książek jak: Zarządzanie marką, Marketing na rynku instytucjonalnym, Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Zarządzanie silną marką oraz Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności.