Marta Sendrowicz

Marta Sendrowicz
mazowieckie

PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • PRAWO fuzje, przejęcia, prawa konsumentów, ochrona konkurencji
  • SPOŁECZEŃSTWO prawa konsumentów, ochrona konkurencji
  • UE/ZAGRANICA Unia Europejska

Opis

Dr Marta Sendrowicz jest partnerem w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. i odpowiada za rozwój praktyki prawa ochrony konkurencji i prawa europejskiego w biurze warszawskim Allen & Overy oraz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Doradza w sprawach dotyczących ochrony konkurencji różnej natury, w tym w kwestiach dotyczących porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami, działań prowadzących do nadużywania pozycji dominującej oraz w sprawach kontroli koncentracji.

Reprezentuje klientów w postępowaniach antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzi sprawy na podstawie wniosków o odstąpienie od wymierzenia kary lub jej złagodzenie, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. Pomaga klientom w analizowaniu ich struktur biznesowych i wspiera ich w wypracowywaniu nowatorskich mechanizmów zapewniających przestrzeganie prawa konkurencji. Prowadzi wykłady na temat polskiego i europejskiego prawa konkurencji na konferencjach i seminariach organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe.

Marta Sendrowicz uzyskała magisterium z prawa na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie ukończyła roczny kurs prawa europejskiego na Uniwersytecie w Maastricht (Holandia) zakończony przyznaniem tytułu LL.M. W styczniu 2001 r. Marta Sendrowicz obroniła doktorat z dziedziny prawa ochrony konkurencji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Występuje publicznie na wydarzeniach organizowanych dla grup klientów, była także prelegentką na VII Forum Dyrektorów Działów Prawnych we wrześniu 2014.