Marta Irena Pachocka

Marta Irena Pachocka
mazowieckie

EDUKACJA, GOSPODARKA, NAUKA, POLITYKA SPOŁECZNA, PRACA, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA współpraca nauki i biznesu
  • NAUKA szkolnictwo wyższe, współpraca nauki i biznesu
  • POLITYKA SPOŁECZNA rynek pracy
  • PRACA rynek pracy
  • UE/ZAGRANICA Unia Europejska, współpraca międzynarodowa

Opis

Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2014). Ukończyła jednolite studia magisterskie w SGH (2010) na kierunkach: Stosunki międzynarodowe, specjalizacja: Dyplomacja i polityka międzynarodowa oraz Zarządzanie i marketing. Absolwentka rocznego programu międzynarodowych studiów magisterskich w języku angielskim CEMS Master’s in International Management (2010). Studiowała również w Institut d’Etudes Politiques de Paris (program Erasmus) oraz w HEC Paris (program CEMS MIM). Stacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH ukończyła uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia w grudniu 2013 r. na podstawie rozprawy „Potencjał społeczny i jego ekonomiczny wymiar a międzynarodowa pozycja Francji”. Czynny udział w projektach naukowych i edukacyjnych (MNiSW, NCN, NBP, KE). Krótkoterminowe pobyty badawcze we Francji i Belgii. Współpraca jako doradca biznesowy z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Warszawie (CCIFP). Sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, University Association for Contemporary European Studies (UACES) i CEMS Alumni Association.
Zainteresowania naukowe:

• Przemiany społeczno-demograficzne w Europie i ich konsekwencje
• Polityki imigracyjna i integracyjna w UE i wybranych państwach członkowskich
• Systemy szkolnictwa wyższego w wybranych państwach UE. Edukacja a rynek pracy
• Pozycja Francji we współczesnych stosunkach międzynarodowych i jej uwarunkowania. Relacje UE – Francja – Polska. Stosunki dwustronne Polska – Francja
• Procesy integracyjne w Europie w XX i XXI w. UE w polityce i gospodarce światowej

Zainteresowania pozanaukowe: język francuski i kultura francuska, podróże po Europie, metal symfoniczny