Mariola Kruszyńska

Mariola Kruszyńska
dolnośląskie, lubuskie

BIZNES, EDUKACJA, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, NGO, POLITYKA SPOŁECZNA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES zarządzanie
  • EDUKACJA edukacja
  • FUNDUSZE UNIJNE rozwój kapitału ludzkiego
  • GOSPODARKA ekonomia społeczna
  • NGO niepełnosprawni
  • POLITYKA SPOŁECZNA rozwój kapitału ludzkiego, niepełnosprawni

Opis

Od 2004 roku zarządzam własną firmą oraz organizacją pozarządową. W tym czasie zrealizowałam ponad 100 projektów finansowanych m.in. ze środków unijnych, Funduszy Norweskich, Funduszy FIO, Fundacji Batorego, Fundacji Kronenberga, Fundacji PZU i Fundacji BZ WBK o łącznej wartości ponad 40 mln. złotych. Od 2007 roku otworzyłam na terenie 3 województw ponad 100 Punktów Przedszkolnych, w których do dzisiaj realizowany jest program wychowania przedszkolnego w grupach równowiekowych.

Z wykształcenia jestem ekonomistką. Ukończyłam Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Finansami. Dodatkowo także studia podyplomowe: Prawo Zamówień Publicznych w Wyższej Szkole Bankowej, Audyt i Kontrolę Zarządczą w sektorze publicznym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także Akademię Kaizen na Politechnice Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe rozpoczęłam w 1997 w dziale księgowości. W latach 2000 – 2004 byłam dyrektorem finansowym w spółce branży IT. Od 2004 aktywnie realizuję się zawodowo prowadząc własną firmę szkoleniowo – doradczą pod marką EGERIA oraz zarządzając Fundacją Edukacji Europejskiej

Moje działania społeczne skierowane są na rzecz osób z niepełnosprawnością (www.centrum5i.pl), młodzieży wykluczonej (www.mlodzigniewni.com.pl), kobiet powyżej 50 roku życia (www.pluspiecdziesiat.com.pl). Od 2004 roku dzięki mojej pracy doradczo – eksperckiej pomogłam w otwarciu ponad 200 działalności gospodarczych oraz 100 podmiotów ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku i Pomorzu.
Od 2004 współpracuję z samorządami w zakresie tworzenia projektów inwestycyjnych oraz opracowywania strategii i studiów wykonalności.

fot.:Krysia Lemańska