Maria Król

Maria Król
lubelskie

NGO, OCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • NGO niepełnosprawni
  • OCHRONA ZDROWIA lekarki
  • POLITYKA SPOŁECZNA pomoc i integracja społeczna, niepełnosprawni

Opis

Maria Król jest absolwentką Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, lekarzem chorób wewnętrznych i specjalistą rehabilitacji medycznej, założycielką i od 25 lat Przewodniczącą Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu (www.spdn.pl), od 1992 roku dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu.

Stowarzyszenie korzysta z nowoczesnych rozwiązań stosowanych w Wielkiej Brytanii i Belgii, współpracując od początku swej działalności z partnerami zagranicznymi. Dzięki pomocy merytorycznej dr Zofii Kułakowskiej –wybitnego lekarza neuropediatry i wsparciu jej męża Jana – pierwszego negocjatora w rokowaniach akcesyjnych do UE placówki Stowarzyszenia rozwinęły profesjonalną działalność. Stowarzyszenie promuje zintegrowane usprawnianie dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu (w oparciu o system Nauczania Kierowanego) i wsparcie ich rodzin, opierając się m.in. na modelu zawartym w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia oraz Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Otrzymała: m.in. List gratulacyjny Ministra Zdrowia – 1993 r., List gratulacyjnym Ministra Pracy– 2000 r., Złoty Krzyżem Zasługi – 2001r., wyróżnienie Fundacji im. Andrzeja Bączkowskiego-2010 r., order ECCE HOMO (2010 r.), honorową Nagrodę Rzecznika Praw Dziecka.
Aktualnie pełni funkcje społeczne:
Przewodnicząca Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (www.pfon.org)
Skarbnik Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym SIEĆ MPD
Sekretarz Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych –Sejmik Wojewódzki
Wiceprzewodnicząca Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PFRON