Maria Barcikowska-Kotowicz

Maria Barcikowska-Kotowicz
mazowieckie

NAUKA, OCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA, SPOŁECZEŃSTWO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • NAUKA badania genetyczne, biobanki, ośrodki naukowe, instytuty
  • OCHRONA ZDROWIA lekarki, placówki medyczne (szpitale, przychodnie itp.), zarządzanie w ochronie zdrowia, ośrodki naukowe, instytuty
  • POLITYKA SPOŁECZNA adopcje, rodzinne domy dziecka, demografia
  • SPOŁECZEŃSTWO demografia

Opis

Profesor zwyczajny dr hab. n.med od roku 2007 (Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa ). Od roku 1998, Kierownik Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa i Kliniki Neurologii CSK MSW.
Lekarz medycyny od 1975 roku, specjalista neurologii i neuropatologii (II stopień).

W pracy naukowej i klinicznej koncentruje się na genetycznych, klinicznych i patologicznych korelacjach w chorobie Alzheimera i innych chorobach zwyrodnieniowych CUN, przebiegających z otępieniem.


• Od 2009 roku do listopada 2012 czlonekManagement Board - Joint Programing of Neurodegenerative Diseases
• Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w latach 2011-2012
• Zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Neurologicznych PAN od 2012
• Redaktor naczelny Neurologii po Dyplomie od 2006 roku, IC 2 pkt.
• Członek kolegium redakcyjnego : Neurologii i Neurochirurgii Polskiej z IF od 2012, Przeglądu Neurologicznego- pismo edukacyjne PTN
• Członek założyciel i wice- przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego od 2009
• Członek założyciel (1996) i wice- przewodnicząca( 4 lata) , przewodnicząca Rady Naukowej (3 lata) Polskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Alzheimera
• Przewodnicząca Sekcji Alzheimerowskiej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego od roku 2006
Ma za sobą staż w Institute of Basic Research Nowy Jork (1987-1989) oraz staż kliniczny w klinice dla osób z chorobą Alzheimera kierowanej przez Prof. B. Reisberga. Dorobek naukowy Pani Profesor obejmuje 158 publikacji (pod nazwiskiem Barcikowska i Barcikowska-Litwin).