Maria Aluchna

Maria Aluchna
mazowieckie

BIZNES, EDUKACJA, GOSPODARKA, NAUKA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES transformacja organizacji/zarządzanie zmianą, zarządzanie, społeczna odpowiedzialność biznesu
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA społeczna odpowiedzialność biznesu
  • NAUKA szkolnictwo wyższe

Opis

dr hab. Maria Aluchna – profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania strategicznego.

Stypendystka między innymi Deutscher Akademischer Austauschdienst (pobyt na Universität Passau), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (pobyt na Columbia University) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia między innymi z Nadzoru korporacyjnego i Zarządzania strategicznego, a także zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania i ładu korporacyjnego na studiach podyplomowych, doktoranckich oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw. Członek European Corporate Governance Institute (ECGI), European Academy of Management (EURAM), a także Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Komitetu Nauk o Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk oraz kolegiów redakcyjnych w czasopismach „European Journal of Economics and Management”, „Journal of Knowledge Globalization”, „Przegląd Organizacji i e-Mentor. Dyrektor Akademicki międzynarodowego programu Community of European Management Schools, Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą SGH. Gościnnie wykładała między innymi na Cambridge University, Nottingham Business School, BPP University College, ZHAW School of Management and Law (Winterthur) oraz Universidad Internacional de Cataluña. Autorka wielu publikacji w tym monografii (m.in. Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Pespektywa międzynarodowa oraz Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, współredaktorka książki Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana), artykułów w czasopismach polisach i zagranicznych.