Małgorzata Kwestarz

Małgorzata Kwestarz
mazowieckie

EDUKACJA, GOSPODARKA, NAUKA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA energetyka, energia odnawialna, współpraca nauki i biznesu
  • NAUKA szkolnictwo wyższe, współpraca nauki i biznesu

Opis

Doktor inżynier, ekspertka w dziedzinie energetyki komunalnej.
Praca doktorska na temat sieci ciepłowniczych i aspektów magazynowania ciepła, praca magisterska - węglowych źródeł ciepła i metod ich modernizacji. Krąg zainteresowań naukowych poszerzył się w późniejszych latach o źródła energii odnawialnej (staż na Politechnice w Hajfie w Izraelu). Była także stypendystą USID w Washington DC a także stażystą w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Obecnie jest adiunktem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych i starszym wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w Zakładzie Inżynierii Środowiska.
Łącząc teorię z praktyką ma na swoim koncie projekty i ekspertyzy na rzecz przedsiębiorstw ciepłowniczych, zakładów przemysłowych, oraz te zlecane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Urząd Regulacji Energetyki i Najwyższą Izbę Kontroli.
W oparciu o fundusze unijne współpracowała w ramach projektu GEF (Global Environment Facility). Poza obszarem obejmującym wytwarzanie ciepła jest specjalistą w zakresie jego użytkowania. Od 2000 roku jest audytorem energetycznym a także od 2002 certyfikowanym zarządcą energetycznym (CEM). Zawodowo zajmuje się zarządzaniem energią od postaci pierwotnej, czyli paliwa, do etapu energii użytkowej. W praktyce oznacza to szerokie spektrum zainteresowań i towarzyszące mu wykonywanie prac studialnych i analiz: od planowania energetycznego na szczeblu gmin, poprzez prace w zakresie podnoszenia sprawności w źródłach ciepła, wykorzystanie ciepła odpadowego, alternatywnych źródeł energii, efektywne wykorzystanie sieci ciepłowniczej po racjonalne i ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie energii w budynkach lub zakładach przemysłowych (tzw. audyty).
Naukowo rozwija dziedzinę zarządzania ryzykiem poszerzając jej zakres o analizę ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczych.