Małgorzata Grącik-Zajaczkowski

Małgorzata Grącik-Zajaczkowski
łódzkie, mazowieckie

GOSPODARKA, NAUKA, POLITYKA SPOŁECZNA, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • GOSPODARKA bezpieczeństwo gospodarcze, eksport, handel, współpraca nauki i biznesu
  • NAUKA współpraca nauki i biznesu
  • POLITYKA SPOŁECZNA pomoc humanitarna i rozwojowa
  • UE/ZAGRANICA polityka zagraniczna, współpraca międzynarodowa, pomoc rozwojowa i humanitarna

Opis

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Stosunków Ekonomicznych SGH, obecnie w trakcie habilitacji. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie ukończone w 2000 r.)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE

• Fair trade (Sprawiedliwy handel)
• Międzynarodowy system handlowy (WTO)
• Stosunki transatlantyckie (UE, USA)
• Międzynarodowa pomoc rozwojowa
• Bezpieczeństwo międzynarodowe
W 2000 r. odbyła praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Departamencie Ameryki Północnej. W 2002 r. wzięła udział w kursie z zakresu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego organizowanym przez Międzynarodową Szkołę Badań nad Konfliktem i Rozbrojeniem (ISODARCO), Trento, Włochy. W 2002 r. uzyskała stypendium na prowadzenie badań własnych na Uniwersytecie we Florencji. W 2003 r. stypendystka programu Marie Curie Fellowship w Aalborg, Aalborg University, Dania. W 2005 i 2006 r. odbyła kilkutygodniowy pobyt w Genewie (WTO, Uniwersytet w Genewie), gdzie przygotowywała pracę doktorską. W latach 2002-2004 oraz 2006-2008 brała udział w międzynarodowym projektach badawczych w ramach V i VI programu ramowego UE. Regularnie bierze udział w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestniczka grantów finansowanych przez MSZ (Promocja wiedzy o Polsce, Program Polskiej Pomocy Zagranicznej). Od 2010 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Więcej informacji oraz spis publikacji naukowych na stronie