Małgorzata Burchard-Dziubińska

Małgorzata Burchard-Dziubińska
łódzkie

BIZNES, GOSPODARKA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES społeczna odpowiedzialność biznesu
  • GOSPODARKA społeczna odpowiedzialność biznesu
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO ochrona środowiska

Opis

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistka w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Absolwentka kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim (1986 r.), doktorat w zakresie nauk ekonomicznych (1997 r.), habilitacja (2008 r.) tytuł rozprawy habilitacyjnej: Instytucjonalne aspekty międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego. Obecnie zatrudniona w Katedrze Ekonomii Rozwoju, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny,Uniwersytet Łódzki.

Zainteresowania naukowe: ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych, ekonomia zrównoważonego rozwoju, międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, społeczna odpowiedzialność biznesu, budżet obywatelski;


Liczba publikacji: 81;
Działalność w organizacjach pozarządowych: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Łodzi -prezes od 2010;
Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych członek Zarządu od 2000 - sekretarz Zarządu od 2010 (nadal).