Magdalena Zioło

Magdalena Zioło
zachodniopomorskie

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, EDUKACJA, FINANSE, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, NAUKA, RYNEK FINANSOWY, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • ADMINISTRACJA PUBLICZNA samorząd lokalny
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • FINANSE analiza rynków finansowych, banki, ekonomia, finanse publiczne, finanse samorządu terytorialnego, podatki, podatki, służby skarbowe, rozwój rynku finansowego, długi
  • FUNDUSZE UNIJNE fundusze unijne, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej
  • GOSPODARKA budżet i finanse, energia odnawialna, polityka regionalna, rozwój regionów, programy infrastrukturalne, współpraca nauki i biznesu, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej, fundusze unijne
  • NAUKA jednostki naukowe, szkolnictwo wyższe, współpraca nauki i biznesu
  • RYNEK FINANSOWY giełda, rynek obligacji
  • UE/ZAGRANICA Unia Europejska, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej, fundusze unijne

Opis

dr hab. Magdalena Zioło prof. US - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Finansów, Katedra Finansów, Uniwersytet Szczeciński.

W latach 2000-2005 pracownik sektora bankowego. Od 2005 r. adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami, Katedrze Finansów Publicznych, następnie Katedrze Bankowości i Finansów Porównawczych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie pracuje w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Laureatka III ogólnopolskiej nagrody w konkursie miesięcznika „Samorząd Terytorialny” na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji, obronione w latach 2002-2003. W latach 2010-2013 Kierownik Katedry Ekonomii SSWCB. Kierunkowy koordynator procesu bolońskiego i punktacji ECTS na kierunku Ekonomia WZiEU US w okresie od 1 października 2011 do 30 września 2012 roku. Członek Rady Dydaktycznej WZiEU US w latach 2005-2011. Członek Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia WZiEU US w latach 2011-2012. Kierunkowy koordynator procesu bolońskiego i punktacji ECTS Potoku Anglojęzycznego w okresie od 1 października 2006 do 30 września 2011 roku. Uczestniczka wymiany międzynarodowej w ramach Programu Erasmus STA i STT (Czechy, Niemcy, Włochy). Stypendystka w ramach programu Dekaban / Liddle, Univeristy of Glasgow, Szkocja (2014). Ekspert komisji oceniających projekty objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Ekspert i członek zespołów przygotowujących opracowania na rzecz praktyki gospodarczej. Trener i szkoleniowiec, wykładowca studiów podyplomowych poświęconych problematyce finansów, finansów publicznych i samorządowych. Recenzent artykułów polsko i anglojęzycznych poświęconych problematyce finansów i bankowości. Laureatka nagród Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i Dziekana WZiEU US za pracę naukową i dydaktyczną. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji (w tym skryptów i monografii). Kierownik i wykonawca grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykładowca studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Autor publikacji w wydawnictwach: C. H. Beck, Difin, CeDeWu, Wolters Kluwer, Studia Lokalne i Regionalne. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

Researchgate