Magdalena Rakowska-Boguta

Magdalena Rakowska-Boguta
mazowieckie

EDUKACJA, NAUKA, OCHRONA ZDROWIA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • NAUKA badania genetyczne, bioetyka, jednostki naukowe, nauki ścisłe i techniczne, szkolnictwo wyższe, ośrodki naukowe, instytuty
  • OCHRONA ZDROWIA ośrodki naukowe, instytuty

Opis

Profesor w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, ekspertka w dziedzinie biologii molekularnej.
Prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1977, a od 1980 roku pracuje w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. W 1978 obroniła pracę doktorską w dziedzinie genetyki molekularnej drożdży. W tym czasie tematem jej badań były oddziaływania między jądrem komórkowym a mitochondriami oraz priony drożdży. W latach 1988-1990 odbyła staż podoktorski w laboratorium prof. Anity Hopper w Pensylvania State University, gdzie rozpoczęła pracę nad biogenezą tRNA u drożdży. Od 1992 r. prowadzi własną grupę w Instytucie Biochemii i Biofizyki, koncentrując się na regulacji transkrypcji tRNA. Tematyka podejmowana przez prof. Magdalenę Rakowską-Bogutę jest ważna w kontekście odkrywania mechanizmów molekularnych będących istotą patogenezy wielu ludzkich chorób. Jej głównym odkryciem jest białko Maf1, globalny negatywny regulator transkrypcji tRNA. Zidentyfikowane w organizmie modelowym drożdży Saccharomyces cerevisiae białko Maf1 jest regulatorem funkcji metabolicznych i transformacji nowotworowej w komórkach ludzkich. Magdalena Rakowska-Boguta jest również wykładowcą biologii molekularnej dla studentów biotechnologii Politechniki Warszawskiej.
Promotorka 10-ciu obronionych prac doktorskich, autorka ponad 50 prac eksperymentalnych w czasopismach specjalistycznych z tzw. listy filadelfijskiej. Promotor, z ramienia Politechniki Warszawskiej, doktoratu honoris causa prof. Aarona Ciechanovera, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (2011; wygłoszenie laudacji w Audytorium Maximum). Koordynator międzynarodowego program studiów doktoranckich z dziedziny biologii molekularnej sponsorowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Zaangażowana w działalność opozycyjną w latach 80-tych i 90-tych (środowiska KOR, Kultury, Zeszytów Literackich - szczegóły w artykule.
Lista publikacji naukowych i projektów naukowych

fot.: Magdalena Wiśniewska-Krasińska