Magdalena Kotnis

Magdalena Kotnis
lubuskie, zachodniopomorskie

BIZNES, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES zarządzanie, instytuty, think-tanki, firmy doradcze
  • FUNDUSZE UNIJNE ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej
  • GOSPODARKA innowacje, współpraca nauki i biznesu, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE innowacje
  • NAUKA współpraca nauki i biznesu, innowacje
  • UE/ZAGRANICA ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej

Opis

Magdalena Kotnis pracuje na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Szczecińskim. Jej zainteresowania badawcze są skoncentrowane wokół zagadnień instrumentów finansowania inwestycji w sektorze MŚP, zarządzania projektami oraz zastosowania IT w zarządzaniu. Wykłada w języku polskim i niemieckim, również na uczelniach w Niemczech.


Od 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Promuje i inicjuje współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem. Zajmuje się pozyskiwaniem, koordynacją i nadzorem wielu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Utworzyła Regionalne Centrum Badań i Analiz oraz fundusz pożyczkowy o nazwie Zachodniopomorski Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości.

W roku 2012 otrzymała wyróżnienie w konkursie „Perła Biznesu” w kategorii „Osobowość Roku 2012”. Za swoją działalność naukową oraz biznesową otrzymała nominację do konkursu „Szczecinianka roku”. Pełni funkcję eksperta ds. inżynierii finansowej ZPPZ Lewiatan.

Fot.: Marcin Boduszek