Magdalena Dudkiewicz

Magdalena Dudkiewicz
mazowieckie

EDUKACJA, FUNDUSZE UNIJNE, KULTURA, MEDIA, KULTURA, NAUKA, NGO, POLITYKA SPOŁECZNA, SPOŁECZEŃSTWO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA edukacja, edukacja kulturalna
  • FUNDUSZE UNIJNE rozwój kapitału ludzkiego
  • KULTURA instytucje kultury (muzea, teatry, opery itp..), media, edukacja kulturalna
  • MEDIA, KULTURA media
  • NAUKA socjologia
  • NGO instytuty, think-tanki, firmy doradcze, edukacja kulturalna, pomoc humanitarna i rozwojowa
  • POLITYKA SPOŁECZNA dialog i partnerstwo społeczne, pomoc i integracja społeczna, rozwój kapitału ludzkiego, pomoc humanitarna i rozwojowa
  • SPOŁECZEŃSTWO badania opinii społecznej

Opis

Dr hab. socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce organizacji pozarządowych, animacji kultury oraz pomocy społecznej i pracy socjalnej. Prowadzi zajęcia dla studentów oraz szkolenia dotyczące wizerunku publicznego działań pomocowych, budowania lokalnych strategii komunikacyjnych, planowania i realizacji projektów badawczych oraz animacji kultury. Współpracuje z Collegium Civitas, członek zespołu Obserwatorium Żywej Kultury (projekt realizowany w ramach działań fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – sieć badawcza), ekspert Instytutu Spraw Publicznych, m.in. w ramach projektów systemowych: Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej oraz Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy. Sekretarz redakcji kwartalnika „Trzeci Sektor”. Wspólnie z mężem, Markiem Dudkiewiczem prowadzi firmę badawczą MMD Milanowa.

fot.: Hubert Gorczyca