Magdalena Cyrklaff

Magdalena Cyrklaff
kujawsko-pomorskie, mazowieckie

BIZNES, EDUKACJA, NAUKA, OCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA, SPOŁECZEŃSTWO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES psychologia biznesu
  • EDUKACJA edukacja
  • NAUKA nauki humanistyczne
  • OCHRONA ZDROWIA profilaktyka, uzależnienia, psychologia biznesu, inne
  • POLITYKA SPOŁECZNA seniorzy
  • SPOŁECZEŃSTWO organizacje polonijne

Opis

Dr Magdalena Cyrklaff – certyfikowany trener komunikacji interpersonalnej, terapeuta, coach, animator społeczno-kulturalny, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki – autorka monografii i artykułów naukowych oraz kilku programów kształcenia na studiach w zakresie zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, zarządzania projektami i nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu między innymi treningów rozwoju umiejętności psychospołecznych i intrapsychicznych, treningów rozwoju kreatywności w edukacji i biznesie, warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia, zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i gier w edukacji oraz w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Przez wiele lat pracowała w sektorze ngo jako konsultant i doradca w zakresie profilaktyki uzależnień oraz wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych. Autorka, realizatorka i koordynatorka projektów (także unijnych) oraz programów edukacyjno-profilaktycznych (np. "Skuteczny Lider Profilaktyki"); koordynatorka i pomysłodawczyni akcji profilaktycznych (np. „Rockowo-Beztytoniowo”).

Od ponad dekady związana z sektorem organizacji pozarządowych, w których koordynuje działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Współpracuje z placówkami edukacyjnymi, uczelniami wyższymi, instytucjami samorządowymi, środowiskiem biznesowym, realizując w nich projekty, warsztaty, treningi i poradnictwo w zakresie rozwoju osobistego, zdrowia, profilaktyki, edukacji, psychologii biznesu, nowej pedagogiki. Kocha śpiewać, pisze teksty, które wyśpiewuje potem z charakterystycznym rockowym pazurem na scenie. Swoją muzyczną pasję wykorzystuje często jako jeden z instrumentów działań pedagogiczno-animacyjnych.