Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Magdalena Chrościńska-Krawczyk
lubelskie, mazowieckie

NGO, OCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • NGO niepełnosprawni
  • OCHRONA ZDROWIA lekarki, placówki medyczne (szpitale, przychodnie itp.), profilaktyka
  • POLITYKA SPOŁECZNA niepełnosprawni

Opis

Kierownik Polikliniki Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, dr nauk medycznych, specjalista w dziedzinie pediatrii i neurologii dziecięcej, od 2007 r. pełni funkcję Sekretarza Lubelskiego Oddziału Neurologów Dziecięcych. Zaangażowana w pracę społeczną na rzecz dzieci.
W pracy naukowej koncentruje się na mechanizmach leczenia padaczki, padaczce lekoopornej, interakcjach zachodzących między lekami przeciwpadaczkowymi oraz autyzmem. Natomiast w pracy klinicznej i społecznej szczególnie bliska jest Pani doktor szeroko pojęta niepełnosprawność występująca u dzieci. Współpracuje z Fundacją Wandafonds, zajmującą się pomocą dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz Fundacją Rozwoju Psychomotoryki, zajmującą się pracą z dziećmi z dysharmonią rozwojową. Od kilku lat współpracuje również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublinie jako lekarz konsultant. W 2014 roku za pracę społeczną na rzecz dzieci została wyróżniona nagrodą Przyjaciel Dziecka przyznawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Pracę doktorską obroniła w 2005 roku, w 2009 roku otrzymała grant MNiSW na realizację projektu pt.” Wpływ kofeiny na efekty ochronne wybranych leków przeciwpadaczkowych w modelu drgawek 6 Hz u myszy”. W 2014 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Podmiotami Leczniczymi a w najbliższym czasie rozpoczyna kolejne Studia Podyplomowe z Prawa Medycznego oraz otwiera przewód habilitacyjny. Prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie dotyczące interdyscyplinarnej opieki nad dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Kilkakrotnie uczestniczyła jako gość-ekspert w lokalnych programach radiowych i telewizyjnych dotyczących problemów dziecka, szczególnie niepełnosprawnego.