Magdalena Chojnacka

Magdalena Chojnacka
wielkopolskie

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA, ORGANIZACJE, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • ADMINISTRACJA PUBLICZNA służby mundurowe
  • EDUKACJA edukacja
  • OCHRONA ZDROWIA psychologia i psychiatria
  • ORGANIZACJE organizacje kobiece
  • PRAWO prawo karne
  • SPOŁECZEŃSTWO organizacje kobiece

Opis

major Magdalena Chojnacka
Starszy wykładowca Zakładu Szkolenia Penitencjarnego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu; od 17 lat zajmuje się szkoleniem funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie zagadnień penitencjarnych, psychospołecznych aspektów izolacji więziennej, diagnostyki penitencjarnej, zagadnień psychopatologii osób pozbawionych wolności oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ekstremalnych i kryzysowych
- biegła sądowa z zakresu psychologii i seksuologii przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu (zajmuje się głównie opiniowaniem osób będących ofiarami przemocy w rodzinie, uczestniczy w przesłuchaniach dzieci – ofiar przemocy w tzw. niebieskim pokoju)
- nauczyciel akademicki Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu oraz trener Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
- od 2011r członkini Rady ds. Kobiet w Służbie Więziennej, współautorka wraz z Joanną Kempą pierwszego programu profilaktycznego skierowanego tylko do kobiet w Służbie Więziennej – „Być kobietą aktywną”. Absolwentka psychologii (UMCS w Lublinie), absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Zastosowania Psychologicznego Warsztatu i Treningu Grupowego, Seksuologii Klinicznej, Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

- dodatkowe specjalizacje: diagnozowanie kliniczne; integratywna psychoterapia krótkoterminowa; integratywna psychoterapia depresji oraz zaburzeń lękowych; diagnozowanie oraz pomoc psychologiczna osobom przejawiającym zachowania autoagresywne; stosowanie hipnozy w psychoterapii, pomocy psychologicznej oraz poradnictwie i medycynie

Od wielu lat zajmuje się terapią indywidualną i grupową sprawców przemocy, także przebywających w warunkach izolacji więziennej; ukończyła wiele szkoleń w tym zakresie i jest autorką wielu publikacji i wykładów na ten temat; także jako pierwsza osoba w Służbie Więziennej zaczęła mówić i pisać otwarcie o przemocy w rodzinach funkcjonariuszy; jest również autorką badań i publikacji na temat mobbingu w Służbie Więziennej.

Artykuł « Przemoc w rodzinach służb mundurowych - sytuacja w Polsce i na świecie »