Lucyna Mastalerz

Lucyna Mastalerz
małopolskie, podkarpackie

EDUKACJA, NAUKA, OCHRONA ZDROWIA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • NAUKA szkolnictwo wyższe
  • OCHRONA ZDROWIA lekarki, ośrodki naukowe, instytuty

Opis

Prof. dr hab. nauk medycznych w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ. Ekspertka w dziedzinie leczenia alergii, astmy oskrzelowej, pokrzywki, nadwrażliwości na aspirynę oraz chorób płuc.


Lekarz chorób wewnętrznych z ponad 20-letnim stażem, medycyna jest jej pasją. Znalazła się wśród najlepszych lekarzy Małopolski – „specjalistów godnych polecenia” – w eksperckim rankingu opublikowanym w „Gazecie Krakowskiej. Systematycznie kształci kolejne pokolenia lekarzy rodzinnych oraz lekarzy specjalistów.
Praktycznie wykorzystuje najnowsze osiągnięcia biologii molekularnej i genetyki w medycynie klinicznej w zakresie patomechanizmu chorób takich jak: astma oskrzelowa, zespół Churga-Strauss oraz innych chorób przebiegających z zapaleniem w układzie oddechowym i zmianami śródmiąższowymi w płucach. Koncentruje się na :

1/ wdrożeniu molekularnych technik diagnostycznych i ustaleniu indywidualnego ryzyka choroby – szczególnie astmy,
2/ podstawowe badaniach molekularnych nad udziałem metabolitów kwasu arachidonowego w mechanizmach zapalnych chorób, takich jak astma i choroby autoimmunologiczne
3/ badaniach z dziedziny farmakogenetyki, których celem jest poszukiwanie indywidualnej i zoptymalizowanej farmakoterapii w chorobach układu oddechowego,
4/ mechanizmy zakażenia, charakterystyka molekularna i identyfikacja wirusów układu oddechowego w astmie i chorobach pulmonologicznych z zajęciem tkanki śródmiąższowej płuc u chorych leczonych steroidami i(lub) innymi lekami immunosupresyjnymi.
Dorobek naukowy Pani prof. obejmuje około 100 publikacji , z których większość ukazała się w czasopismach międzynarodowych, o dość wysokim tzw. "impact factor".
Współpracowała z renomowanymi Ośrodkami międzynarodowymi i klinikami m.in. z USA (Boston, Harvard, Nashville) oraz w Holandii.
W wolnych chwilach spotyka się z rodzin wielodzietnych.
Dla zawodowej przeciwwagi uprawia „canoeing” na terenach nieskażonych cywilizacją fotografując np. niedźwiedzie grizzli.