Liliana Anam

Liliana Anam
mazowieckie

BIZNES, EDUKACJA, GOSPODARKA, NAUKA, NGO, POLITYKA SPOŁECZNA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES instytuty, think-tanki, firmy doradcze, społeczna odpowiedzialność biznesu
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA społeczna odpowiedzialność biznesu
  • NAUKA szkolnictwo wyższe
  • NGO instytuty, think-tanki, firmy doradcze
  • POLITYKA SPOŁECZNA dialog i partnerstwo społeczne

Opis

Menedżer zarządzający i założycielka CSRinfo, firmy nazywanej często ambasadą CSR. Realizuje projekty edukacyjne i doradcze z zakresu CSR w tym procesy analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, działań zaangażowania społecznego, audytów CSR, czy dialogu z interesariuszami. Doskonale orientuje się w złożonej tematyce zrównoważonego rozwoju i CSR na polskim i zagranicznym rynku.
Ekspert ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Od 2010 Registered Presenter for ISO 26000, a od 2011 ekspert w KT Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie przekładu normy ISO 26000 na j. polski. W latach 2009-2013 członek Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Premierze, od 2014 członek Zespołu przy Ministrze Gospodarki. Od 2009 roku jest certyfikowany konsultantem United Nations Industrial Development Organizations w zakresie CSR dla firm z sektora MŚP. Ekspert w zakresie sprawozdawczości pozafinansowej, standardów raportowania i CSR, w tym GRI, raportowania zintegrowanego.
Stypendystka Uniwersytetu w Nottingham, gdzie w szkole biznesowej ukończyła podyplomowe studia CSR w prestiżowym International Centre for CSR. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach: politologii i prawa. Absolwentka międzynarodowych kursów na temat zrównoważonego rozwoju organizowanego w Kenii przez United Nations Environment Programme (UNEP) i ETH Sustainability Centre, oraz kursu Introduction to Strategic Sustainable Development w szwedzkim Blekinge Institute of Technology, absolwentka podyplomowych studiów SGH w zakresie Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej. Doktorantka Kolegium Finansów i Zarządzania SGH.