Lidia Reczek

Lidia Reczek
mazowieckie, podkarpackie

EDUKACJA, GOSPODARKA, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA innowacje
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE innowacje
  • NAUKA nauki ścisłe i techniczne, szkolnictwo wyższe
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO ochrona środowiska

Opis

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska, temat rozprawy doktorskiej: „Mikrobiologiczna ocena efektywności pracy złóż węglowych stosowanych w technologii uzdatniania wody”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska. Adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Budowlanej.

Tematyka i zakres badań naukowych: technologia wody i ścieków, oczyszczanie i odnowa wody, węgle aktywne, sorpcja, biodegradacja, mikrobiologiczne metody uzdatniania wody

Zajęcia dydaktyczne:
Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów
„technologia wody i ścieków” dla studentów studiów I stopnia kierunek Inżynieria Środowiska
„techniki oceny stanu środowiska” dla studentów studiów I stopnia kierunek Inżynieria Środowiska
„mikrobiologiczne metody uzdatniania wody” dla studentów studiów II stopnia kierunek Inżynieria Środowiska
„techniki oceny stanu środowiska” dla studentów studiów I stopnia kierunek Ochrona Środowiska
„chemia sanitarna” dla studentów studiów I stopnia kierunek Ochrona Środowiska
„technologia oczyszczania wody i ścieków” dla studentów studiów II stopnia kierunek Ochrona Środowiska
Promotor 26 prac magisterskich oraz prac 25 inżynierskich na kierunkach Inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska

Najważniejsze, ostatnie doświadczenia naukowe:
Staż pracownika naukowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zasobów jednostki naukowej realizowany w ramach projektu „VI edycja TEKLA PLUS – Stolica staży” (UDA-POKL.08.02.01-14-021/12) prowadzonego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw-projekty konkursowe” (1.03.2014 – 31.08.2014) Tytuł stażu „Ocena możliwości wykorzystania sorpcyjnej tkaniny węglowej w oczyszczaniu wody i ścieków – analiza przedwdrożeniowa”