Krystyna Wrześniewska-Tosik

Krystyna Wrześniewska-Tosik
łódzkie

GOSPODARKA, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • GOSPODARKA innowacje, współpraca nauki i biznesu
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE innowacje
  • NAUKA współpraca nauki i biznesu, innowacje, ośrodki naukowe, instytuty
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO ekologia, ochrona środowiska

Opis

Dr hab. prof. IBWCh Krystyna Wrześniewska -Tosik pracuje w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, gdzie kieruje Zespołem Biokompozytów Keratynowych. Obecnie jest także kierownikiem polskiej części Projektu UE o okronimie KaRma.

W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie polimerami naturalnymi, a szczególnie keratyną pochodzącą z piór. Prace nad wytworzeniem materiałów kompozytowych z udziałem włókien keratynowych należą do grupy tematów badawczych, poszukujących nowych metod rozwiązywania problemów dotyczących zagospodarowania odpadów produkcji rolno-spożywczej i przemysłowej. Możliwość zastosowania odpadów pochodzenia zwierzęcego w postaci piór do wytwarzania różnego rodzaju kompozytów jest koncepcją niezwykle oryginalną, otwierającą szerokie pole dla eksperymentów i interdyscyplinarnych poszukiwań naukowych.
W wyniku prowadzonych badań Zespół pod kierownictwem dr hab. prof. IBWCh Krystyny Wrześniewskiej-Tosik opracował:

• Materiał papieropodobny zawierający pióra drobiowe, P.386,554 (2008)
• Tworzywo polimerowe o obniżonej palności, P.394636 (2011)
• Matę włóknistą do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych, P.398347 (2012)
• Tworzywo polimerowe o obniżonej palności i sposób wytwarzania tworzywa polimerowego o obniżonej palności, P. 403003 (2013)
• Sposób wytwarzania kompozytowej włókniny metoda spun-bonded, P. 411744 (2015)

Oprócz nagród zespołowych, dr hab. prof. IBWCh Krystyna Wrześniewska -Tosik otrzymała liczne prestiżowe nagrody indywidualne za innowacyjność.
Wyniki badań prezentuje na licznych konferencjach naukowych (ponad 80) krajowych i zagranicznych oraz na konkursach wynalazczości (Bruksela, Paryż, Casablanca, Taipei, Londyn, Hammamet, Stambuł,Erfurt, Osijek, Sztokholm, Kaohsiung, Kunshan, Bangkok, Walencja, Barcelona). Jest autorką i współautorką 42 patentów, 46 publikacji naukowych, w tym opracowania monograficznego „Nowoczesne materiały kompozytowe zawierające włókna keratyny”, dotyczących biopolimerów i technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego.