Krystyna Wrześniewska-Tosik

Krystyna Wrześniewska-Tosik
łódzkie

GOSPODARKA, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • GOSPODARKA innowacje, współpraca nauki i biznesu
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE innowacje
  • NAUKA współpraca nauki i biznesu, innowacje, ośrodki naukowe, instytuty
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO ekologia, ochrona środowiska

Opis

Dr Krystyna Wrześniewska -Tosik pracuje w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, gdzie kieruje Zespołem Biokompozytów Keratynowych.

W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie polimerami naturalnymi, a szczególnie keratyną pochodzącą z piór. Prace nad wytworzeniem materiałów kompozytowych z udziałem włókien keratynowych należą do grupy tematów badawczych, poszukujących nowych metod rozwiązywania problemów dotyczących zagospodarowania odpadów produkcji rolno-spożywczej i przemysłowej. Możliwość zastosowania odpadów pochodzenia zwierzęcego w postaci piór do wytwarzania różnego rodzaju kompozytów jest koncepcją niezwykle oryginalną, otwierającą szerokie pole dla eksperymentów i interdyscyplinarnych poszukiwań naukowych.
W wyniku prowadzonych badań Zespół pod kierownictwem dr Krystyny Wrześniewskiej-Tosik opracował:

• Materiał papieropodobny zawierający pióra drobiowe, P.386,554 (2008)
• Tworzywo polimerowe o obniżonej palności, P.394636 (2011)
• Matę włóknistą do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych, P.398347 (2012)
• Tworzywo polimerowe o obniżonej palności i sposób wytwarzania tworzywa polimerowego o obniżonej palności, P. 403003 (2013)
• Sposób wytwarzania kompozytowej włókniny metoda spun-bonded, P. 411744 (2015)

Oprócz nagród zespołowych otrzymałam liczne prestiżowe nagrody indywidualne za innowacyjność.
Wyniki badań prezentuję na licznych konferencjach naukowych, prezentuję na konkursach wynalazczości (Bruksela, Paryż, Casablanca, Taipei, Londyn, Hammamet, Stambuł,Erfurt, Osijek, Sztokholm).