Krystyna Niesiobędzka

Krystyna Niesiobędzka
mazowieckie

EDUKACJA, GOSPODARKA, NAUKA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA energetyka jądrowa
  • NAUKA szkolnictwo wyższe
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO ochrona środowiska

Opis

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w stopniu doktora.

Moje zainteresowania i działalność naukowa koncentrują się głównie wokół środowiska glebowego w aspekcie zagrożeń niebiodegradowalnymi zanieczyszczeniami metalicznymi, charakteryzujące się łatwą migracją w łańcuchu troficznym i dużą dostępnością biologiczną. Wieloletnie badania, baczne obserwacje środowiska na tle czynników przyrodniczych i antropogenicznych zaowocowały pojawieniem się cyklu publikacji poświęconych procesom akumulacji i migracji metali w układzie gleba-szata roślinna. Wcześniejsze zainteresowania dotyczyły migracji radioaktywnego 137Cs, uwolnionego do środowiska w wyniku czarnobylskiej katastrofy i inne zagadnienia związane z promieniotwórczością i energetyką jądrową.
Jestem członkiem międzynarodowej organizacji: International Union of Radioecology z siedzibą w Brukseli oraz Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. Od kilku lat współpracuję z redakcjami czasopism zagranicznych (Canadian Center of Science and Education), recenzując artykuły naukowe.