Katarzyna Sztop-Rutkowska

Katarzyna Sztop-Rutkowska
podlaskie

BIZNES, EDUKACJA, NAUKA, NGO, POLITYKA SPOŁECZNA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES instytuty, think-tanki, firmy doradcze
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • NAUKA socjologia, szkolnictwo wyższe
  • NGO instytuty, think-tanki, firmy doradcze
  • POLITYKA SPOŁECZNA dialog i partnerstwo społeczne

Opis

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska
Jestem pomysłodawczynią i prezeską Zarządu Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab", socjolożką, absolwentką socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie pracuję jako adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Moje główne zainteresowania badawcze dotyczą: pamięci zbiorowej w kontekście wielokulturowości i procesów demokratyzacji, stosunków polsko-żydowskich oraz partycypacji obywatelskiej.
Od kilku lat jestem zaangażowana w działania organizacji pozarządowych również jako ekspertka w zakresie partycypacji obywatelskiej, dialogu obywatelskiego. Obecnie jest współprzewodniczącą Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Prowadzę szkolenia z tego zakresu zarówno dla przedstawicieli i przedstawicielek samorządu oraz organizacji pozarządowych. Jestem również zaangażowana we wspieranie postaw tolerancji i otwartości międzykulturowej: jako trenerka prowadzę autorskie warsztaty na ten temat zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi, jestem współtwórczynią profilu „Normalny Białystok” oraz organizuję debaty na ten temat (np. o dialogu międzyreligijnym). Moderuję spotkania dotyczące m.in. współpracy organizacji pozarządowych i samorządu. Jest absolwentką Szkoły Trenerów katowickiej firmy Metrum.