Katarzyna Jasińska

Katarzyna Jasińska
dolnośląskie, mazowieckie

BIZNES, GOSPODARKA, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES konkurencyjność, marketing, transformacja organizacji/zarządzanie zmianą, zarządzanie
  • GOSPODARKA gospodarka elektroniczna, nowe technologie, programy infrastrukturalne, e-commerce/handel elektroniczny, start-upy, innowacje, współpraca nauki i biznesu
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE IT, telekomunikacja, e-commerce/handel elektroniczny, start-upy, innowacje
  • NAUKA nauki ścisłe i techniczne, współpraca nauki i biznesu, innowacje

Opis

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, związana z SGH. Od 2011 roku Dyrektor Rynku ICT (ang. Information and Communication Technology) w spółce grupy Orange - Integrated Solutions.
W 2007 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera telekomunikacji, informatyki, elektroniki oraz automatyki i robotyki na Politechnice Warszawskiej (specjalność Sieci i Systemy telekomunikacyjne). W 2010 roku ukończyła studia doktoranckie w SGH (zarządzanie), a w 2013 roku obroniła doktorat z nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na podstawie rozprawy zatytułowanej Koncepcja zarządzania procesami realizacji projektów ICT w przedsiębiorstwie.
Zawodowo związana z Orange Polska, gdzie pracuje od 2004 roku pełniąc kolejno funkcje: Account Managera, Business Managera, Kierownika Wydziału Sprzedaży Projektów Niestandardowych, Dyrektora ds. Sprzedaży Projektów. W swojej pracy zawodowej, wobec narastającego zjawiska dojrzałości rynku telekomunikacyjnego, odpowiedzialna była za transformację biznesu i struktur Telekomunikacji Polskiej w kierunku rozszerzenia oferty standardowych usług telekomunikacyjnych (takich jak Internet i telefon) o rozwiązania „szyte na miarę” (sieci korporacyjne VPN, rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, telefonii IP, Cloud computingu) dla największych klientów biznesowych (banków, instytucji publicznych i korporacji). Od 2011 roku pełni rolę Dyrektora Rynku ICT, w spółce Grupy Orange, powołanej do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z obszaru ICT. Odpowiedzialna jest za poszukiwanie i tworzenie nowych rozwiązaniach z obszaru telekomunikacji, IT i elektroniki, budowę nowych modeli biznesowych i rozwój biznesu spółki.
W pracy naukowej zajmuje się badaniem metodyk zarządzania projektami i procesami, poszukiwaniem przyczyn niepowodzeń realizacji projektów w przedsiębiorstwach. Skupia się również na analizie trendów na rynku ICT oraz sposobach kształtowania innowacyjności w przedsiębiorstwach i w państwie. Autorka licznych publikacji z obszaru tworzenia strategii rozwoju technologii ICT oraz zarządzania projektami ICT. Współautorka książki Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT.