Katarzyna Górniak

Katarzyna Górniak
mazowieckie

EDUKACJA, FUNDUSZE UNIJNE, KULTURA, NAUKA, NGO, POLITYKA SPOŁECZNA, PRACA, SPOŁECZEŃSTWO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA edukacja kulturalna
  • FUNDUSZE UNIJNE rozwój kapitału ludzkiego
  • KULTURA edukacja kulturalna
  • NAUKA socjologia
  • NGO edukacja kulturalna, pomoc humanitarna i rozwojowa
  • POLITYKA SPOŁECZNA dialog i partnerstwo społeczne, pomoc i integracja społeczna, rozwój kapitału ludzkiego, bezrobocie, rynek pracy, pomoc humanitarna i rozwojowa
  • PRACA bezrobocie, rynek pracy
  • SPOŁECZEŃSTWO badania opinii społecznej

Opis

Socjolożka, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Od 2012 kieruje Podyplomowym Studium Pedagogicznym. W latach 2001-2007 współorganizowała we współpracy z Technische Universität Darmstadt coroczne polsko-niemieckie seminaria studenckie.

Współpracuje z Instytutem Spraw Publicznych jako ekspertka przy realizacji różnorodnych projektów z zakresu polityki społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Od początku powstania związana z Uniwersytetem Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, a od 2004 członkini Zarządu Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.

W pracy naukowej i badawczej zajmuje się problematyką biedy i wykluczenia społecznego, rozwoju społeczności lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego oraz różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych. Interesuje się również analizą dyskursu publicznego.

fot.: Anita Sobańska     Facebook