Kamila Kreis-Tomczak

Kamila Kreis-Tomczak
świętokrzyskie, wielkopolskie

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, EDUKACJA, NAUKA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • ADMINISTRACJA PUBLICZNA służby mundurowe
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • NAUKA szkolnictwo wyższe
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO rolnictwo
  • UE/ZAGRANICA współpraca międzynarodowa

Opis

Por.dr inż. Kamila Kreis -Tomczak - Oficer Prasowy wojskowego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, doktor inżynier nauk o rolnictwie.


Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kierunek Technika Rolnicza i Leśna oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej im T. Kościuszki we Wrocławiu (2009r.) na kierunku logistyka, gdzie została promowana na stopień podporucznika.

W 2012r. po ukończeniu kursu współpracy z mediami objęła stanowisko Rzecznika Prasowego w CPdMZ w Kielcach, które sprawuje do dziś w randze porucznika. W latach 2006 – 2007 uczestniczyła w operacji militarnej w Iraku w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego (Specjalista ds. rolnictwa i ekonomii).

Od 1996 była zatrudniona jako asystent w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Oddział w Poznaniu, od 2000 roku – jako z-ca Kierownika Zakładu Mechanizacji Produkcji w Budynkach Inwentarskich. W 2002r obroniła pracę doktorską i od tego czasu była zatrudniona jako adiunkt. Od 2005 Kierownik Zakładu Mechanizacji Produkcji w Budynkach Inwentarskich.

Kierunki działalności zawodowej:
• Mechanizacja w technologii produkcji trzody chlewnej.
• Niekownecjonalne źródła energii w budynkach inwentarskich.
• Opracowywanie polskich standardów dla gospodarstw rolnych opartych na Dyrektywach Unii Eropejskiej.
• Inwentaryzacja emisji amoniaku ze źródeł rolniczych.
• Współpraca z mediami

Doświadczenie w projektach międzynarodowych
• Energy generation from welfare friendly straw systems for pigs, 2002-2004, QLK5-CT-2002-71026
• Projekt Phare „Standardy dla gospodarstw rolnych”, realizowany w latach 2002-2004 (umowa bliźniacza PL/1B/2001/AG/03).

Doświadczenie w zakresie działalności szkoleniowej:
• Z zakresu dobrostanu zwierząt w ramach projektu finansowanego z Funduszy Strukturalnych S/31/05 (1600 osób)
• Współpraca z Wielkopolskim Katolickim Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych w Poznaniu polegająca na szkoleniu rolników w zakresie standardów produkcji zwierzęcej i przystosowaniu gospodarstw rolnych do wymogów UE

Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, European Society of Agricultural Engineers oraz Rady Naukowej IBMER.