Justyna Trubalska

Justyna Trubalska
lubelskie, mazowieckie

BIZNES, GOSPODARKA, NGO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES instytuty, think-tanki, firmy doradcze
  • GOSPODARKA bezpieczeństwo gospodarcze, energetyka, energetyka jądrowa, energia odnawialna, rynek ropy i gazu
  • NGO instytuty, think-tanki, firmy doradcze
  • UE/ZAGRANICA polityka zagraniczna, Unia Europejska

Opis

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Adiunkt w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, bezpieczeństwo międzynarodowe, polityka zagraniczna RP, polityka bezpieczeństwa RP. Autorka wielu publikacji naukowych, między innymi: Integracja ekonomiczna w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, „Studenckie Zeszyty Naukowe Consensus” 2008 nr 10; Międzynarodowa rola Japonii w regionie Azji Wschodniej po II wojnie światowej”, „Studenckie Zeszyty Naukowe Consensus” 2009 nr 12; Debata w sprawie utworzenia Wspólnoty Wschodnioazjatyckiej”, „Facta Simonidis” 2010 nr 2; Podziemne magazyny gazu jako element bezpieczeństwa energetycznego Polski, TEKI Komisji Politologii i stosunków międzynarodowych PAN, Tom V, Lublin 2010; Solidarność energetyczna Unii Europejskiej – próba definicji, „Studia i analizy europejskie” 2011, nr 8/2011.

fot.:Maciej Pastuszak, Studio Fotografii Cyfrowej Foto-pP, Lublin