Joanna Rutecka

Joanna Rutecka
mazowieckie

FINANSE, GOSPODARKA, POLITYKA SPOŁECZNA, PRAWO, RYNEK FINANSOWY, SPOŁECZEŃSTWO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • FINANSE rozwój rynku finansowego
  • GOSPODARKA budżet i finanse
  • POLITYKA SPOŁECZNA seniorzy, ubezpieczenia społeczne, zabezpieczenie społeczne, system emerytalny (ZUS, KRUS, OFE, IKE, IKZE), demografia
  • PRAWO prawa konsumentów, ochrona konkurencji
  • RYNEK FINANSOWY ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe, system emerytalny (ZUS, KRUS, OFE, IKE, IKZE)
  • SPOŁECZEŃSTWO prawa konsumentów, ochrona konkurencji, demografia

Opis

Doktor nauk ekonomicznych (2010), absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (2002). Adiunkt w Zakładzie Demografii Instytutu Statystyki i Demografii w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Zajmuje się ubezpieczeniami, zarówno społecznymi, jak i gospodarczymi, zagadnieniami oszczędzania i inwestowania oraz problematyką funkcjonowania systemów zabezpieczenia emerytalnego.

Zastępca redaktora naczelnego i redaktor tematyczny "Rozpraw Ubezpieczeniowych". Współpracowała z Rzecznikiem Ubezpieczonych jako ekspert ds. zabezpieczenia społecznego, a także z Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych (IGTE) w obszarze działalności edukacyjno-informacyjnej.

W 2011 r. otrzymała wyróżnienie Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w kategorii Debiut Ubezpieczeniowy Roku, a Jej rozprawa doktorska pt. Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie na najlepsze prace doktorskie organizowanym przez Rzecznika Ubezpieczonych, "Gazetę Ubezpieczeniową" i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Europejskiej Sieci ds. Badań nad Dodatkowym Zabezpieczeniem Emerytalnym (European Network for Research on Supplementary Pensions, ENRSP). Członek-założyciel Polskiej Grupy Emerytalnej SGH (PPG-SGH).

fot.: Maciej Górski