Joanna Mikołajewska

Joanna Mikołajewska
mazowieckie

KULTURA, NAUKA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • KULTURA dziedzictwo kulturowe
  • NAUKA kosmos, astronomia, nauki ścisłe i techniczne

Opis

Jestem astrofizykiem. Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymałam w 1998 roku. Obecnie pracuję jako profesor zwyczajny w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie. Moje główne zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach układów gwiazd podwójnych, w których zachodzi przepływ materii pomiędzy składnikami, zwłaszcza gwiazd symbiotycznych i co ciekawszych układów rentgenowskich. Między innymi, z powodzeniem poszukuję nowych gwiazd symbiotycznych w naszej Galaktyce, Obłokach Magellana oraz w wielkiej galaktyce Andromedy i do chwili obecnej udało nam się odkryć niemal setkę takich gwiazd. Opublikowałam ponad 170 prac naukowych, w tym 90 w renomowanych, recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
Aktywnie uczestniczę też w organizacji życia naukowego międzynarodowego środowiska astronomicznego. Wielokrotnie byłam zapraszana do Naukowych Komitetów Organizacyjnych międzynarodowych konferencji astronomicznych, a ośmiokrotnie byłam przewodniczyłam pracom takich komitetów. Od 2008 jestem też członkiem Komitetu Organizacyjnego 42 Komisji Międzynarodowej Unii Astronomicznej, „Ciasne układy podwójne gwiazd”.

fot.:prof. R. Wielebinski