Joanna Janczycka

Joanna Janczycka
mazowieckie, podkarpackie

BIZNES, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NGO, POLITYKA SPOŁECZNA, PRACA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES instytuty, think-tanki, firmy doradcze
  • FUNDUSZE UNIJNE ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej
  • GOSPODARKA energia odnawialna, innowacje, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE innowacje
  • NGO instytuty, think-tanki, firmy doradcze
  • POLITYKA SPOŁECZNA dialog i partnerstwo społeczne
  • PRACA związki zawodowe
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO ochrona środowiska, rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich
  • UE/ZAGRANICA współpraca międzynarodowa, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej

Opis

Prawnik, ekspert w zakresie negocjacji i dialogu społecznego, w tym również międzynarodowych.
Ukończyła studia doktoranckie na UKSW w Warszawie w Instytucie Nauk Politycznych, Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych ADR na Uniwersytecie Warszawskim, Akademię Obrony Narodowej na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Ernst & Young Academy of Business, Szkoła Ombudsmanów ds. Równego Traktowania oraz The Global Ambassadors Program - Vital Voices i Bank of America.


Od prawie 20 lat związana z sektorem administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Doradca w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezes i współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia ,,Bank Inicjatyw Społecznych”, Przewodnicząca FZZPIP i ZZPARiMR, Członek ZG Forum Związków Zawodowych, Wiceprezes EEG.Wpisana na Listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych oraz mediacji w zakresie zbiorowego prawa pracy.

Posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie prawa, sporów w środowisku publicznym, rolnictwie i przemyśle spożywczym, inżynierii i ochronie środowiska, a także w zakresie międzynarodowego dialogu i bezpieczeństwa znacząco wpływają na tworzenie i rozwijanie przez nią kultury negocjacji i dialogu społecznego w różnych sektorach i branżach w kraju i zagranicą, w szczególności w kierunkach wschodnich.

Zaangażowana w sprawy społeczne oraz rozwój obszarów wiejskich m.in. jako członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej, członek komitetów monitorujących programy operacyjne, a także poprzez udział w pracach komisji sejmowych i senackich, współpracę z ministerstwami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami naukowymi.

fot.: David Hume Kennerly www.kennerly.com