Izabela Leszczyna

Izabela Leszczyna
mazowieckie, śląskie

BIZNES, EDUKACJA, FINANSE, GOSPODARKA, KULTURA, MEDIA, KULTURA, NAUKA, POLITYKA SPOŁECZNA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES wsparcie biznesu, specjalne strefy ekonomiczne, klastry
  • EDUKACJA edukacja, szkolnictwo wyższe
  • FINANSE ekonomia, finanse publiczne, podatki, rozwój rynku finansowego
  • GOSPODARKA budżet i finanse
  • KULTURA media
  • MEDIA, KULTURA media
  • NAUKA szkolnictwo wyższe
  • POLITYKA SPOŁECZNA polityka rodzinna, ubezpieczenia społeczne, system emerytalny (ZUS, KRUS, OFE, IKE, IKZE)

Opis

Izabela Leszczyna - do listopada 2015: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów obecnie: Poseł na Sejm RP
Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych. Do jej obowiązków należy miedzy innymi identyfikacja ryzyk występujących w systemie finansów publicznych, promowanie problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych czy zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działaniami administracji rządowej.
Izabela Leszczyna urodziła się 3 września 1962 r. w Częstochowie. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1989 r.) oraz studiów podyplomowych w zakresie filozofii i etyki, zarządzania jakością w organizacjach wg normy ISO 9001:2000, konstruowania i ewaluacji programów nauczania oraz audytu i kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.
Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji, do momentu objęcia stanowiska sekretarza stanu była członkiem podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego w sejmowej komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczącą podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania w komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Edukacja jest jej pasją, ważną część kariery zawodowej poświęciła różnorodnym zadaniom edukacyjnym.
Minister Izabela Leszczyna jest mężatką, ma córkę.

www.leszczyna.info       Twitter     Facebook