Iwona Grabarek

Iwona Grabarek
mazowieckie

EDUKACJA, GOSPODARKA, INFRASTRUKTURA I TRANSPORT, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA innowacje
  • INFRASTRUKTURA I TRANSPORT transport drogowy, spedycja, transport kolejowy
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE innowacje
  • NAUKA szkolnictwo wyższe, innowacje

Opis

dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW - inżynier, ergonomistka, profesor na Wydziale Transportu. Ukończyła studia na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej. Stopień doktora uzyskała w zakresie nauk ekonomicznych, natomiast stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych (w zakresie transportu – ergonomii). Obecnie jest zatrudniona w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie. Jest również Kierownikiem Międzyzakładowego Laboratorium Badań Doświadczalnych i Symulacyjnych Układu Człowiek – Środek transportu – Otoczenie. W pracy naukowej reprezentuje: /obszar badań/:
• diagnozowanie ergonomiczne,
• modelowanie i symulacja układów człowiek-maszyna-otoczenie,
• metody oceny ergonomicznej,
• kształtowanie struktury przestrzennej stanowisk pracy i materialnego środowiska zgodnie z wymaganiami psychofizjologicznymi człowieka,
• projektowanie innowacyjnych środków transportu,
• dostosowanie środków transportu do użytkowników niepełnosprawnych,
• organizacja stanowisk pracy,
• ocena ryzyka zawodowego w transporcie.
Do głównych tematów prac naukowych można zaliczyć:
• diagnozowanie ergonomiczne układu operator – pojazd szynowy – otoczenie,
• wykorzystanie technik modelowania w metodyce diagnozowania ergonomicznego układu operator-maszyna-otoczenie,
• modelowanie i symulacja wybranych działań maszynisty,
• projektowanie ergonomiczne układu osoba niepełnosprawna – wózek,
• ocena obciążenia mięśniowo-szkieletowego wynikającego z obciążenia psychicznego związanego z wykonywaniem prac związanych z czuwaniem i odpowiedzialnością,
• zagadnienia projektowania innowacyjnych środków transportu – inteligentny pojazd PRT (Personal Rapid Transit),
• ergonomiczne uwarunkowania konstrukcji polskiego pojazdu PRT (Personal Rapid Transit),
• projektowanie uniwersalne innowacyjnych środków transportu.
Oprócz zajęć dydaktycznych na Wydziale Transportu prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na innych uczelniach. W ramach działalności organizacyjnej zajmuje się, m.in. Zapewnianiem Jakości Kształcenia na Wydziale. Jest członkinią wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (Zarząd), International Ergonomics Association. Brała udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorką wielu publikacji naukowych z zakresu ergonomii środków transportu.