Irena Hejduk

Irena Hejduk
mazowieckie

BIZNES, EDUKACJA, GOSPODARKA, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES marketing, transformacja organizacji/zarządzanie zmianą, wsparcie biznesu, specjalne strefy ekonomiczne, klastry, zarządzanie, instytuty, think-tanki, firmy doradcze, społeczna odpowiedzialność biznesu
  • EDUKACJA edukacja, szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA społeczna odpowiedzialność biznesu, e-commerce/handel elektroniczny, start-upy, innowacje
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE IT, telekomunikacja, e-commerce/handel elektroniczny, start-upy, innowacje
  • NAUKA szkolnictwo wyższe, innowacje, ośrodki naukowe, instytuty

Opis

V-ce Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością
Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania (poprzednio przez wiele lat kierownik Katedry Systemów Zarządzania w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie), SGH.

Profesor zw.dr hab. Irena K. Hejduk jest profesorem nauk ekonomicznych od 1993 roku; specjalistą w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw oraz zarządzania.
Zainteresowania naukowe; koncentrują się na problematyce systemów zarządzania, w tym: systemów zarządzania wiedzą, zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, organizacją wirtualną, zarządzania zaufaniem, zarządzania technologiami w tym zwłaszcza wpływem nowych technologii na współczesne modele biznesu, tworzeniem się nowych paradygmatów zarządzania oraz wdrażaniem koncepcji „sustainability” w polskich przedsiębiorstwach
Jest autorką wielu koncepcji i projektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, systemów monitoringu i kontrolingu oraz strategii i programów naprawczych. Zajmowała się projektowaniem systemów zarządzania oraz opracowywała koncepcję i realizację analiz strategicznych oraz restrukturyzacji (m.in. przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-naukowego oraz hutnictwa i przedsiębiorstw z innych branż). Kierowała także projektami europejskimi. Pracowała jako doradca wielu polskich i zagranicznych firm.
Autorka bądź współautorka 42 książek oraz 350 innych publikacji. Wypromowała 18 doktorów i setki dyplomów magisterskich i licencjackich.
Za swoją działalność naukową odznaczona medalami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także zdobyła liczne nagrody w tym dwie nagrody Ministra Nauki i kilkanaście nagród rektorów uczelni, w których pracowała.