Hanna Zawistowska

Hanna Zawistowska
mazowieckie

GOSPODARKA, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • GOSPODARKA turystyka, usługi, regulacje gospodarcze, spa, gastronomia, hotelarstwo
  • UE/ZAGRANICA współpraca międzynarodowa

Opis

Dr hab., prof. SGH w Katedrze Turystyki SGH.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskała w SGH. Specjalizuje się w problematyce prawno- ekonomicznych zagadnień turystyki. Kierownik Podyplomowych Studiów Menedżerów Turystyki i Hotelarstwa w SGH.
Przedmiotem jej zainteresowań są: prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce i hotelarstwie, ochrona konsumentów, polityka turystyczna,działania UE w obszarze turystyki.
Autorka licznych opracowań z zakresu prawa w turystyce, polityki turystycznej i organizacji turystyki w Polsce.
Oprócz doświadczenia badawczego i dydaktycznego posiada doświadczenie praktyczne.
W latach 1997-2011 była pracownikiem resortu turystyki z ramienia którego uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych, a w szczególności Komitetu Turystyki Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej (Doradczego Komitetu Turystyki).
Zajmowała się wdrożeniem dorobku prawnego UE do prawa polskiego w obszarze turystyki.