Halina Wiśniewska

Halina Wiśniewska

FINANSE, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • FINANSE banki
  • FUNDUSZE UNIJNE ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej
  • GOSPODARKA programy pomocowe
  • UE/ZAGRANICA ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej

Opis

Pani Halina Wiśniewska w wyniku wieloletniej pracy w bankach komercyjnych na stanowiskach menadżerskich zdobyła doświadczenie w zarządzaniu, sprzedaży i kreowaniu nowych produktów bankowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pani Halina Wiśniewska jest ekspertem w zakresie programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, nakierowanych na wspieranie i rozwój przedsiębiorczości. Jest zaangażowana w prace ZBP dotyczące promowania roli sektora bankowego w procesie absorpcji środków unijnych.
Kierowała przygotowaniem i odpowiada za wdrożenie rządowego programu gwarancji de minimis realizowanego przez BGK. Gwarancje de minimis przeznaczane są dla przedsiębiorców, którzy chcą zaciągnąć kredyt na finansowanie swojej działalności zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej. Program gwarancji de minimis jest innowacyjnym i pierwszym na rynku tak skutecznym instrumentem wspierania rozwoju przedsiębiorczości w obszarze MSP.

Pani Halina Wiśniewska uczestniczy w budowie i rozwoju systemu regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych. W swoich działaniach koncentruje się na rozwoju oferty produktowej oraz na zapewnieniu jednolitych standardów działania funduszy poręczeniowych akceptowalnych zarówno przez przedsiębiorców jak i instytucje finansowe.

W czerwcu 2013 roku Pani Halina Wiśniewska została powołana na dwuletnią kadencję do Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Poręczeniowych AECM. Jest ona pierwszą osobą z Polski, która objęła w AECM tak ważną funkcję. Pani Dyrektor Halina Wiśniewska jest odpowiedzialna za nadzór nad sprawami związanymi z publicznymi systemami poręczeniowymi oraz nad tematyką nowych produktów w ofercie organizacji poręczeniowych.

fot.: K.Pacholak