Grażyna Majcher-Magdziak

Grażyna Majcher-Magdziak
mazowieckie

BIZNES, FINANSE, GOSPODARKA, INFRASTRUKTURA I TRANSPORT, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, ORGANIZACJE, PRACA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO, RYNEK FINANSOWY, SPOŁECZEŃSTWO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES audyt, branża kosmetyczna, konkurencyjność, transformacja organizacji/zarządzanie zmianą, wsparcie biznesu, specjalne strefy ekonomiczne, klastry, zarządy i rady nadzorcze spółek, zarządzanie
  • FINANSE ekonomia, finanse publiczne, rozwój rynku finansowego, długi
  • GOSPODARKA eksport, energetyka, FMCG, gospodarka elektroniczna, górnictwo, handel, obrona narodowa, przemysł zbrojeniowy, polityka regionalna, rozwój regionów, programy infrastrukturalne, programy offsetowe, prywatyzacja, przemysł, przemysł chemiczny, start-upy, innowacje, przemysł farmaceutyczny
  • INFRASTRUKTURA I TRANSPORT drogi i autostrady
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE start-upy, innowacje
  • ORGANIZACJE organizacje pracodawców
  • PRACA organizacje pracodawców
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO rozwój obszarów wiejskich
  • RYNEK FINANSOWY giełda, rynek obligacji
  • SPOŁECZEŃSTWO organizacje pracodawców

Opis

Grażyna Majcher-Magdziak jest absolwentem SGPIS. Posiada tytuł doktora uzyskany na SGGW. Od 24 lat jest prezesem BAA Polska Sp. z o.o., zajmującej się doradztwem biznesowym,     w tym restrukturyzacjami i przekształceniami przedsiębiorstw, transakcjami kupna-sprzedaży firm, pozyskiwaniem kapitału na rozwój poprzez giełdę,       a także partnerów dla nowych, innowacyjnych przedsięwzięć.
Jest również współzałożycielem największej w kraju organizacji przedsiębiorców – Business Centre Club, zrzeszającej ponad 1000 podmiotów. W ramach BCC od lat prowadzi konsultacje wspierające firmy i ich właścicieli. Jest też doradcą parlamentarnym w obszarze działań gospodarczych i od roku 2004 reprezentuje przedsiębiorców w Komisji Trójstronnej. Pełni także funkcję Ministra Skarbu                          i Prywatyzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC oraz arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy KIG.

Od lat jest przewodniczącą komisji nagradzających polskich przedsiębiorców,                      w konkursach „Lider Biznesu”, „Ambasador Polskiej Gospodarki” i „Medal Europejski”.
Ponadto, jest autorem licznych prac, artykułów i opinii z dziedziny gospodarki oraz nauczycielem akademickim. Jej głęboka wiedza z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i rynku kapitałowego sprawiła, iż była lub jest członkiem rad nadzorczych wielu polskich firm, ewentualnie ich długoletnim doradcą.

www.baa.com.pl