Gosia Pearson

Gosia Pearson
mazowieckie, Bruksela

POLITYKA SPOŁECZNA, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • POLITYKA SPOŁECZNA pomoc humanitarna i rozwojowa
  • PRAWO prawa człowieka
  • SPOŁECZEŃSTWO prawa człowieka
  • UE/ZAGRANICA ONZ, Unia Europejska, współpraca międzynarodowa, pomoc rozwojowa i humanitarna

Opis

Urzędnik Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej, gdzie odpowiada za wyznaczanie celów strategicznych oraz współpracę międzynarodową. Ekspert i wykładowca wizytujący wydziału prawa Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz Instytutu Studiów Europejskich w Brukseli. Współpracuje pro bono z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w Warszawie. W 2013 r. została wybrana do programu dyplomatycznego skupiającego młodych liderów polityki zagranicznej w UE.


Wcześniej Dr Gosia Pearson pracowała w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, gdzie zajmowała się ochroną człowieka oraz promocją demokracji w polityce zagranicznej UE. Zdobyła także doświadczenie zawodowe w Centrum Studiów Europejskich przy St. Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim, Delegaturze UE przy organizacjach międzynarodowych w Genewie, ambasadzie RP w Londynie i konsulacie RP w Dublinie.


Doktor nauk politycznych (2007) oraz magister stosunków międzynarodowych (2005) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka nagrody Stanisława Estreichera oraz corocznego stypendium UJ za osiągnięcia naukowe. Stypendystka the Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund oraz the British Council Chevening Scholarship na badania naukowe w St. Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Ukończyła programy badawcze w Radzie Europy i OBWE. Studia poświęciła zagadnieniom Unii Europejskiej i prawom człowieka, a jej praca magisterska została wyróżniona w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz opublikowana jako monografia. Autorka artykułów z zakresu polityki zagranicznej UE i praw człowieka. Laureatka nagrody Homo Homini za promocję praw człowieka.