Genowefa Grabowska

Genowefa Grabowska
śląskie

NAUKA, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • NAUKA jednostki naukowe, szkolnictwo wyższe
  • PRAWO prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo karne, prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawa konsumentów, ochrona konkurencji
  • SPOŁECZEŃSTWO prawa człowieka
  • UE/ZAGRANICA ONZ, Unia Europejska, współpraca międzynarodowa

Opis

Profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Prodziekan, a następnie - dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ (1991-1999).

 Senator RP V kadencji (2001-2004), przewodnicząca senackiej komisji spraw zagranicznych i integracji europejskiej odpowiedzialna za wdrożenie unijnego prawa,

Przedstawicielka Senatu RP w Konwencie ds. przyszłości Unii Europejskiej, który opracował projekt Konstytucji Europejskiej (2001-2003),

Obserwator w Parlamencie Europejskim (2003-2004), 16 kwietnia 2003r. w Atenach, uczestniczyła w uroczystości podpisania Traktatu Akcesyjnego wprowadzającego Polskę w unijne struktury.

Posłanka do Parlamentu Europejskiego (2004-2009); Kwestor i członek Prezydium PE.
Pracowała w komisjach: Konstytucyjnej; Zdrowia Publicznego i Ochrony Środowiska; Praw Człowieka.

Autorka licznych, wydawanych w kraju i za granicą prac z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa organizacji międzynarodowych, prawa dyplomatycznego oraz prawa ochrony środowiska. Uczestniczyła w wielu przewodach habilitacyjnych, promotor kilkunastu doktorów i setek magistrów prawa i administracji.

2011-2012 członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu “Za zasługi dla Republiki Litewskiej" (2004)

Specjalizuje się w prawie międzynarodowym, europejskim, konstytucyjnym, prawach wolności człowieka, w tym – prawach kobiet, dzieci i osób w podeszłym wieku, prawodawstwie Unii Europejskiej, ONZ i organizacji międzynarodowch, współpracy międzynarodowej i zwalczaniu przestępczości, ochronie danych osobowych.

Więcej zob. www.grabowska.org.pl Facebook  Twitter