Ewa Lipińska

Ewa Lipińska
podkarpackie

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, BIZNES, EDUKACJA, FINANSE, GOSPODARKA, INFRASTRUKTURA I TRANSPORT, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA, PRACA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA koncesje, zezwolenia, samorząd lokalny, zarządzanie kryzysowe
 • BIZNES wsparcie biznesu, specjalne strefy ekonomiczne, klastry
 • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
 • FINANSE finanse samorządu terytorialnego
 • GOSPODARKA bezpieczeństwo gospodarcze, energia odnawialna, górnictwo, nowe technologie, polityka regionalna, rozwój regionów, programy infrastrukturalne, rynek ropy i gazu, współpraca nauki i biznesu
 • INFRASTRUKTURA I TRANSPORT polityka przestrzenna
 • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE innowacje
 • NAUKA geologia, nauki ścisłe i techniczne, szkolnictwo wyższe, współpraca nauki i biznesu, innowacje
 • PRACA organizacje pracodawców
 • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO ekologia, ochrona środowiska, rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich
 • UE/ZAGRANICA współpraca międzynarodowa

Opis

Dr. inż. Ewa J. Lipińska – kierownik ds. Ochrony Wód (OW) w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, autorka, dydaktyk, mówca i konsultant w dyscyplinie naukowej Inżynieria środowiska.

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Obroniła pracę doktorską na wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu nadał jej tytuł inżyniera w specjalności gazownictwo ziemne i magistra w specjalności ochrona środowiska w gospodarce. Dorobek naukowy wzbogaciła o prace badawcze własne w latach 2007-2010 i 2011-2013, za zgodą MNiSW w Warszawie i NCN w Krakowie. Ich efektem jest publikacja naukowa pt. Rozmieszczenie i wpływ na środowisko emisji ze złóż substancji węglowodorowych współwystępujących ze złożami wód mineralnych w gminie Iwonicz-Zdrój (2013). Autorka podręczników naukowo-dydaktycznych: Powódź 2010 – przyczyny i skutki (2011), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument polityki zarządzania zasobami środowiska (2011), Gospodarka Odpadami (2004), Ochrona środowiska od atmosfery do górotworu (2003) i wielu artykułów naukowych wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Promotor i recenzent prac magisterskich i inżynierskich w dyscyplinie naukowej Inżynieria środowiska.Dr inż. Ewa J. Lipińska jest Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska od 2009 roku – dyrektorem merytorycznym i duchowym tej instytucji – liderem zajmującym się inspirowaniem i nauczaniem osób chcących dawać swoim zachowaniem świadectwo wiary w sens osiąganych celów, rozwijania wartości, przyjmowania strategii i odpowiedzialności za osiągane wyniki dodatnie w kontroli i monitoringu środowiska i w organizacji jako miejscu pracy. Jej celem jest wprowadzenie firmy w przyszłość przez poczucie wartości, jedności i sensu pracy na rzecz Regionu.W 2012 roku została Ekspertem w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W 2009 roku została powołana przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na Kierownika polskiej części Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód (OW) w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Polsko-Ukraińska Komisja do spraw Wód Granicznych. Jest członkiem Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska. Członkiem Kapituły Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej. Członkiem Regionalnej Komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Członek Narodowej Rady Ekologicznej.
Otrzymała wiele nagród i wyróżnień za pracę w zakresie osiągnięć naukowych i organizacji pracy, przywództwa i za działalność dydaktyczną. Odznaczona została Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz regionu (2003). Szczególnie ceni sobie Medal z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, przyznany Jej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (2012).