Ewa Damek

Ewa Damek
dolnośląskie

EDUKACJA, NAUKA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • NAUKA nauki ścisłe i techniczne, polityka naukowa, wsparcie projektów naukowych, szkolnictwo wyższe

Opis

Doktorat - 1987, habilitacja - 1995, tytuł profesora – r.2000 wszystko w dziedzinie nauk matematycznych. Obecnie zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się analizą harmoniczną i prawdopodobieństwem. Jest kierownikiem zakładu Analizy Harmonicznej, w skład którego wchodzi 17 pracowników (w tym 12 samodzielnych) i 6 doktorantów.

Jest autorką 46 publikacji. Jej najbardziej spektakularnym osiągnięciem jest rozwiązanie w 1992 r (wspólnie z Fulviem Riccim) hipotezy Lichnerowicza sformułowanej w 1944 r. dotyczącą istnienia przestrzeni harmonicznych innych niż przestrzenie symeryczne rangi 1. Odpowiedzią było zdefiniowanie przestrzeni nazywanych potem przez społeczność matematyczną Damek-Ricci spaces.

Czterokrotnie nagradzana nagrodami Ministra, nagrodą III Wydziału PAN, odznaczona krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski. Wypromowała 5 doktorantów, opiekuje sie kolejnymi dwoma. Jeden z nich ma już tytuł profesora. W latach 2002-2007 była dyrektorem Instytutu Matematyki. Obecnie jest członkiem Komitetu Matematyki PAN.

Była kierownikiem wielu grantów badawczych. Do najbardziej prestiżowych należą Subsydium Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, europejskie programy typu Transfer of Knowledge i typu Reaserch Training Network. Wielokrotnie zapraszana do Uniwersytetów w Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Indii, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Tunezji, USA.

Pracuje jako ekspert przy ocenie grantów dla Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki. W latach 2010-2013 była przewodniczącą jury konkursu Polskiego Towarzystwa Matematycznego na najlepszą pracę z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki.

fot.: www.fotoaga.pl                                      http://www.blog.math.uni.wroc.pl