Ewa Bartnik

Ewa Bartnik
mazowieckie

NAUKA, OCHRONA ZDROWIA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • NAUKA badania genetyczne, bioetyka, ośrodki naukowe, instytuty
  • OCHRONA ZDROWIA ośrodki naukowe, instytuty

Opis

Od uzyskania stopnia magistra biochemii z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim pracuję w Zakładzie Genetyki (obecnie Instytut Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; jako prof.zw. dr hab.). Zajmowałam się genetyką biochemiczną i inżynierią genetyczną, ale od ponad 15 lat moim tematem są choroby ludzkie powodowane przez zmiany w mitochondrialnym DNA.

Jestem współautorem ponad 100 prac naukowych. Badania prowadzone w mojej grupie dotyczą diagnostyki i analizy mechanizmów występowania chorób związanych z mutacjami w mitochondrialnym DNA. Badania te mają istotny wymiar aplikacyjny – służą określaniu molekularnych podstaw szeregu chorób, od wielu lat współpracujemy z lekarzami (pediatrzy, neurolodzy, genetycy, okuliści) z wielu różnych ośrodków w Polsce.
Jestem członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych i Stopnia Naukowego, Komisji ds. GMO i Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, od 2015 także Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Wielokrotnie brałam udział w pracach Sekcji dawnego Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dużą wagę przykładam do popularyzacji nauki.Otrzymałam m. in. nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych dla naukowca najbardziej przyjaznego mediom.
Jestem ekspertem MEN ds. programów i podręczników szkolnych z biologii oraz autorem rozdziałów z genetyki w podręcznikach do liceum i jednej książki popularyzującej genetykę. W latach 2003-2006 byłam jednym z dwunastu ekspertów z dziedziny nauk przyrodniczych dla programu PISA, nadal jestem członkiem polskiej grupy PISA. Jestem też od 2010 r. członkiem Międzynarodowej Komisji Bioetycznej UNESCO, w okresie ostatnich kilku lat wielokrotnie reprezentowałam Polskę w UNESCO w sprawach związanych z badaniami nad genomem ludzkim i bioetyką.

fot.:prof. Zbigniew Kloch